Dzień sołtysa. Uznanie dla przedstawicieli lokalnych społeczności Warmii i Mazur

2023-03-11 08:00:00(ost. akt: 2023-03-10 14:14:32)

Autor zdjęcia: WamiaiMazury.pl

11 marca przypada dzień sołtysa. Święto obchodzone jest, by wyrazić uznanie przedstawicielom lokalnych społeczności w gminach wiejskich. W Polsce jest ponad 40 tys. sołtysów, na Warmii i Mazurach – blisko 2,5 tysiąca.
Jak twierdzą historycy, sołtysi w Polsce funkcjonowali już w XIII wieku i są jedną z najstarszych, jeśli nie najstarszą instytucją państwa polskiego.

Sołtys reprezentuje interesy mieszkańców, jest m.in. pośrednikiem pomiędzy wsią a gminą i powiatem.

— Dziękuję za zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju Waszych Małych Ojczyzn — mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. — Za podejmowanie i realizowanie trudnych wyzwań, za zapał, skuteczność i profesjonalizm. Życzę wielu sukcesów, wytrwałości w realizacji planów i satysfakcji z efektów Waszej pracy.

Od kilku lat samorząd województwa organizuje Samorządowe Forum Sołtysów na Warmii i Mazurach. W 2023 roku wydarzenie odbędzie się 19 maja w ostródzkim amfiteatrze.

Spotkanie będzie okazją do wspólnego świętowania obchodów Dnia Sołtysa oraz wyrażenia wdzięczności za zaangażowanie i pracę sołtysów na rzecz społeczności lokalnych.

Będzie także przestrzenią do refleksji nad dalszymi działaniami służącymi rozwojowi obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas wydarzenia sołtysi z Warmii i Mazur zostaną wyróżnieni przez Gustawa Marka Brzezina - marszałka województwa warmińsko-mazurskiego za zaangażowanie oraz rozwój swojej społeczności.