MISTRZOWIE AGRO Głosowanie zakończone! Poznaliśmy laureatów w skali województwa. Od poniedziałku wielki finał ogólnopolski

2023-03-07 21:27:44(ost. akt: 2023-06-02 07:28:27)
Po raz kolejny zostaną przyznane prestiżowe nagrody w największym plebiscycie wiejskim i rolniczym, który w naszym województwie prowadzą "Gazeta Olsztyńska" i "Dziennik Elbląski", a w całej Polsce inne dzienniki regionalne oraz serwis i magazyn "Strefa Agro". Na laureatów czekają zaszczytne tytuły i nagrody finansowe. Plebiscyt, który jest prowadzony pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zakończy ogólnopolski finał i gala Mistrzów Agro, na której zostaną wręczone główne nagrody.

SPRAWDŹ WYNIKI
w etapie powiatowym


Plebiscyt Mistrzowie Agro to wielka akcja prezentująca w gazecie, w internecie i w mediach społecznościowych, życie polskiej wsi i jej mieszkańców, ich działania i sukcesy. To także doskonała okazja dla wiejskich społeczności, aby docenić tych, którzy kształtują ich codzienne życie - mówi Katarzyna Niedzwiecka, koordynator akcji. - Z kolei dla uczestników akcji to okazja, aby zaprezentować swoje dokonania w skali województwa, a nawet całego kraju i zdobyć nagrody.

- Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa - dodaje Katarzyna Niedzwiecka. - Jej partnerem został PKO Bank Polski, czyli największy bank nie tylko w Polsce, lecz także z Europie Środkowej.

Partner Główny PlebiscytuZgłoś swoich kandydatów
w sześciu kategorach
Kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Agro nominują partnerzy, patroni akcji i nasi dziennikarze. Lecz swoje propozycje nominacji mogą zgłaszać także Czytelnicy - mieszkańcy sołectw z naszego województwa. W tym roku nagrody zostaną przyznane w sześciu kategoriach.

ROLNIK ROKU

W tej kategorii zostaną nagrodzeni rolnicy wszelkich specjalizacji działający we wszystkich gałęziach rolnictwa. Mniej istotna jest w tym przypadku wielkość prowadzonego gospodarstwa. Ważna jest za to postawa rolnika, jego rola w społeczności. Rolnicy będą mogli pochwalić się swoimi osiągnięciami.

Partner kategorii Rolnik Roku


SOŁTYS ROKU

Tradycyjnie w plebiscycie zostaną nagrodzeni sołtysi - czyli przedstawiciele pierwszego szczebla samorządu, reprezentanci gminy w sołectwach. Wielu z nich to zaangażowani społecznicy, którzy działają na rzecz sołectwa i reprezentują je na zewnątrz. Pomagają mieszkańcom i cieszą się ich zaufaniem. Niektórzy są wybierani na swoją funkcję od wielu lat, inni zyskali poparcie w ostatnich wyborach. Wśród sołtysów wiele jest aktywnych i zaangażowanych kobiet.

LIDERKA / LIDER SPOŁECZNOŚCI ROKU

To nowa kategoria naszego plebiscytu utworzona w odpowiedzi na sugestie uczestników i laureatów poprzedniej edycji akcji. Nagrodzimy osoby, które mają wielki wpływ na życie wiejskich społeczności. Kim są liderzy wiejskiej społeczności? Może być nim zasłużony strażak OSP, może nauczycielka albo ksiądz z miejscowej parafii. W każdej społeczności znaleźć można ludzi, którzy animują jej codzienne życie, skupiają wokół siebie ludzi i angażują ich do działania. To właśnie ich nagrodzimy w tej kategorii plebiscytu.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH ROKU

Koła Gospodyń Wiejskich to absolutnie wyjątkowa aktywność mieszkanek polskich wsi, która ma blisko 150-letnią tradycję. Koła łączą kobiety bez względu na status społeczny, materialny, czy wykształcenie. W ramach działalności KGW angażują się na różnych polach życia społeczności. Prowadzą aktywność kulturalną, charytatywną, kultywują i rozwijają dziedzictwo kulinarne regionu. Koła działają także na rzecz samorozwoju ich członkiń zajmując się rozwojem ich pasji i zainteresowań. W naszym plebiscycie nagrodzimy i zaprezentujemy w regionalnym i ogólnopolskim zasięgu koła, które cieszą się największym uznaniem lokalnej społeczności.

AGROTURYSTYKA ROKU

W ostatnich latach nieustannie rośnie popularność wypoczynku blisko natury, blisko tradycji i dziedzictwa kulturowego. Za sprawą tego rozwija się branża agroturystyczna. Wielu rolników przekształca swoje gospodarstwa lub w ich ramach uruchamia działalność o takim charakterze. Z kolei osoby, które wcześniej nie były rolnikami, inwestują na wsi tworząc ośrodki agroturystyczne i zwiększając tym samym atrakcyjność turystyczną naszego regionu.

SOŁECTWO ROKU

W naszym plebiscycie będzie wiele nagród indywidualnych, jednak jest kategoria, w której chcemy zaprezentować działania większych grup mieszkańców polskich wsi. Dlatego w kategorii Sołectwo Roku opiszemy i zaprezentujemy wyróżniające się sołectwa, w których zdaniem ich mieszkańców wiele się dzieje i dobrze się żyje. W głosowaniu zostanie przyznany tytuł Sołectwo Roku.

Trzy etapy plebiscytu

Listę kandydatów do nagród opublikujemy we wtorek, 12 kwietnia i tego dnia rozpocznie się głosowanie. W pierwszym etapie akcji, który potrwa do końca kwietnia, laureaci w każdej kategorii zostaną wybrani osobno w każdym powiecie. Zwycięzcy z powiatów awansują do wojewódzkiego finału, który rozpocznie się 22 maja. Wyłonieni w nim laureaci zdobędą główne tytuły i nagrody finansowe, a także awansują do ogólnopolskiego finału.

W wielkim finale na zwycięzców czekać będą tytuły Sołtys Roku Polski 2023, Rolnik Roku Polski 2023, Liderka / Lider Społeczności Roku Polski 2023, Koło Gospodyń Wiejskich Roku Polski 2023, Sołectwo Roku Polski 2023 oraz Agroturystyka Roku Polski 2023. Uroczyste wręczenie tych tytułów, statuetek i nagród będzie najważniejszym punktem uroczystej, ogólnopolskiej gali plebiscytu.

Specjalny dodatek do gazety

Już sam udział w plebiscycie pozwoli nominowanym kandydatom na przedstawienie swoich dokonań i działalności. W czasie trwania głosowania liderów rankingów będziemy prezentować nie tylko w gazecie i w internecie, lecz także na naszych fanpage'ach na Facebooku. Po zakończeniu plebiscytu do gazety dołączymy specjalny dodatek, w którym zaprezentujemy laureatów. Dołączenie dodatku będzie zapowiadane w gazecie, internecie, a także na Facebooku.

Książka kucharska
z przepisami KGW


Z plebiscytem Mistrzowie Agro wiąże się pewna piękna tradycja. Po każdej edycji podsumowaniem akcji w kategorii Koło Gospodyń Wiejskich Roku jest wydanie książki kucharskiej "Swojskie smaki czyli najlepsze przepisy najlepszych Kół Gospodyń Wiejskich". Ukaże się ona w drugim kwartale tego roku.

Na jej stronach znajdą się przepisy kulinarne opracowane i polecane przez KGW, które będą laureatami plebiscytu w każdym województwie. Także w przypadku naszego regionu trzy koła gospodyń, które w wojewódzkim etapie plebiscytu zajmą pierwsze trzy miejsca, będą mogły przesłać swój przepis do publikacji w książce. Każdemu przepisowi będzie towarzyszyć zdjęcie i prezentacja koła, które jest jego autorem.

Oczywiście koła gospodyń, których przepisy i prezentacje trafią na strony tego wydawnictwa, w ramach nagrody otrzymają pokaźną pulę egzemplarzy wyjątkowej książki.

Wielka promocja
dla agroturystyki

Gospodarstwa agroturystyczne i inne podmioty świadczące usługi z zakresu agroturystyki, mogą liczyć na wielką promocję w skali całego kraju. Zgłoszenia kandydatów do nagród w konkursie będą pochodzić od mieszkańców całej Polski. Później, osobno w każdym województwie, w głosowaniu naszych Czytelników, zostaną wybrane najlepsze agroturystyki. Nagrodą dla nich będą vouchery na kampanię reklamową w mediach Polska Press Grupy. Zwycięzcy z województw awansują także do ogólnopolskiego finału. W nim zostanie przyznany główny tytuł Agroturystyki Roku Polski 2023 i główna nagroda finansowa w wysokości 10 000 złotych.

Ranking najlepszych agroturystyk utworzą ci, którzy mają największe prawo, by je oceniać czyli ich klienci.

Zwycięzcy plebiscytu zostaną zaprezentowani także w wielkiej, ogólnopolskiej kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych. Laureaci zostaną przedstawieni także w specjalnych dodatkach do dzienników regionalnych ukazujących się w piętnastu województwach.

Na zwycięzców
czekają nagrody

Kategorie Sołtys Roku, Rolnik Roku
Liderka / Lider Społeczności Roku
Koło Gospodyń Wiejskich Roku
oraz Sołectwo Roku

W kategoriach Sołtys Roku, Rolnik Roku, Liderka / Lider Społeczności Roku, Koło Gospodyń Wiejskich Roku oraz Sołectwo Roku, laureaci którzy w każdym powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

tytuł zwycięzcy w powiecie w danej kategorii
dyplom
awans do wojewódzkiego etapu plebiscytu

Zwycięzcy w tych kategoriach w wojewódzkim etapie plebiscytu otrzymają:

• tytuł Sołtysa Roku 2023, Rolnika Roku 2023, Liderki / Lidera Społeczności Roku 2023, Koła Gospodyń Wiejskich Roku 2023 lub Sołectwa Roku 2023 w naszym województwie
zaproszenie na uroczyste regionalne wręczenie nagród
zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu
statuetkę wręczaną podczas ogólnopolskiej gali
awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu
nagrodę finansową w wysokości 3000 złotych


Sołtysi, rolnicy, liderki i liderzy, koło gospodyń oraz sołectwa, które w wojewódzkim etapie plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

dyplomy wręczane podczas regionalnego uroczystego zakończenia plebiscytu
nagrody finansowe w wysokości 1000 złotych
• prezentację w specjalnym dodatku do gazety

Sołtysi, rolnicy, liderki i liderzy, koło gospodyń oraz sołectwa, które w wojewódzkim etapie plebiscytu zajmą miejsca od czwartego do siódmego otrzymają:

zaproszenie na regionalne uroczyste zakończenie plebiscytu
dyplomy wręczane podczas regionalnego uroczystego zakończenia plebiscytu

Sołtys, Rolnik, Liderka / Lider Społeczności, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Sołectwo, które w ogólnopolskim finale plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzymają:

• tytuł Sołtysa Roku Polski 2023, Rolnika Roku Polski 2023, Liderki / Lidera Społeczności Roku Polski 2023, Koła Gospodyń Wiejskich Roku Polski 2023 lub Sołectwa Roku Polski 2023
dyplom i statuetkę wręczane na scenie podczas ogólnopolskiej gali plebiscytu
dodatkową nagrodę finansową w wysokości 10 000 złotych


_______________

Kategoria Agroturystyka Roku

Agroturystyka, która w każdym powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

tytuł Agroturystyki Roku w powiecie
dyplom
awans do wojewódzkiego etapu plebiscytu

Agroturystyka, która w wojewódzkim etapie plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

• tytuł Agroturystyki Roku 2023 w naszym województwie
zaproszenie dla reprezentantów na uroczyste regionalne wręczenie nagród
zaproszenie dla reprezentantów na ogólnopolską galę plebiscytu
statuetkę wręczaną podczas ogólnopolskiej gali
awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu
voucher na reklamę w dziennikach regionalnych i serwisach internetowych Polska Press Grupy w wysokości 10 000 złotych


Agroturystyki, które w wojewódzkim etapie plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

dyplomy wręczane podczas regionalnego uroczystego zakończenia plebiscytu
vouchery na reklamę w dziennikach regionalnych i serwisach internetowych Polska Press Grupy w wysokości 5 000 złotych
• prezentację w specjalnym dodatku do gazety

Agroturystyki, które w wojewódzkim etapie plebiscytu zajmą miejsca od czwartego do siódmego otrzymają:

zaproszenie na regionalne uroczyste zakończenie plebiscytu
dyplomy wręczane podczas regionalnego uroczystego zakończenia plebiscytu

Agroturystyka, która w ogólnopolskim finale plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

tytuł Agroturystyki Roku Polski 2023
dyplom i statuetkę wręczane na scenie podczas ogólnopolskiej gali plebiscytu
dodatkową nagrodę finansową w wysokości 10 000 złotych


_______________

Informacji o akcji udziela:
Agnieszka Grzelka
tel. 502 499 776
(pn-pt w godz. 9-15)
e-mail: agnieszka.grzelka@polskapress.pl