Praca zdalna może podzielić los telepracy

2023-03-07 08:01:00(ost. akt: 2023-03-06 15:56:03)

Autor zdjęcia: PAP

Skomplikowane regulacje i dodatkowe koszty, które obciążą pracodawców, mogą spowodować, że praca zdalna podzieli los swojej poprzedniczki, telepracy, która nie była stosowana na szeroką skalę — ocenił dr Paweł Łuczak z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
7 kwietnia wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, która na stałe wprowadza do przepisów pracę zdalną. Zgodnie z przyjętą definicją, praca zdalna to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Nowela przewiduje pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach, takich jak m.in. czas obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy pożaru lub zalania w zakładzie ...

Zostało jeszcze 85% treści artykułu.