Pierwsza edycja konkursu "Podaj łapę" na Warmii i Mazurach. Chodzi o dobrostan zwierząt

2023-03-06 08:05:13(ost. akt: 2023-03-06 13:18:09)

Autor zdjęcia: pixabay

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego po raz pierwszy ogłasza konkurs "Podaj łapę", który jest skierowany do wszystkich gmin z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Chodzi o dobrostan naszych pociech.
Celem przedsięwzięcia jest zapobieganie oraz zmniejszanie bezdomności zwierząt domowych, leczenie i poprawa ich dobrostanu, a także podnoszenie świadomości mieszkańców województwa w zakresie opieki nad zwierzętami.

Na wsparcie mogą liczyć zadania zmierzające do poprawy ochrony i opieki nad zwierzętami domowymi, w szczególności: sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów; prewencyjna sterylizacja i kastracja psów i kotów należących do właścicieli, zamieszkujących na terenach wiejskich; opieka nad wolno żyjącymi kotami; leczenie bezdomnych zwierząt domowych; zapewnienie bezpłatnego znakowania bezdomnych zwierząt domowych przekazywanych do schroniska oraz zwierząt właścicielskich poprzez wszczepienie elektronicznego mikroczipa oraz ich rejestracja w bazie danych; aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania bezdomnych zwierząt domowych; poszukiwanie właścicieli zwierząt zaginionych; działania promocyjne, informacyjne dotyczące możliwości kastracji, sterylizacji i czipowania zwierząt domowych; edukacja w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

Na realizację zadań w ramach konkursu przeznaczono łącznie 200 tys. zł. Minimalna wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 5 tys. zł, natomiast maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 30 tys. zł. Każda gmina ma możliwość złożenia tylko jednego wniosku, a finansowy wkład własny gminy nie może być niższy niż 50 proc. całkowitego kosztu zadania.

Nabór wniosków potrwa od 6 marca do 5 kwietnia 2023 roku.

Decyzję w formie uchwały o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań podejmuje sejmik województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie rekomendacji zarządu województwa.