GDDKiA w Olsztynie wybrała wykonawcę obwodnicy Gąsek na DK 65

2023-03-04 12:00:00(ost. akt: 2023-03-03 15:02:14)

Autor zdjęcia: GDDKiA w Olsztynie

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na realizację obwodnicy Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65 złożyła firma PORR. Zadeklarowała, że wykona ją za ok. 77 mln zł- poinformował w piątek rzecznik GDDKiA w Olsztynie Karol Głębocki.
Jak podał Głębocki, przy braku odwołań od rozstrzygnięcia i po zakończeniu kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod koniec kwietnia podpiszemy umowę z wykonawcą.

— Przetarg na projekt i budowę obwodnicy ogłosiliśmy pod koniec listopada ubiegłego roku. Wpłynęły cztery oferty, z czego trzy zmieściły się w zarezerwowanej przez nas kwocie na ten cel (ok. 120 mln zł). Najkorzystniejszą, o wartości ok. 77 mln zł, złożyła firma PORR — wyjaśnił Głębocki.

Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy Gąsek o długości ok. 3 km, nośności 11,5 ton na oś i szerokości jezdni 8 m. W ramach zadania powstaną dwa wiadukty oraz przejście dla zwierząt średnich. Wybudowane zostaną dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy do obwodnicy. Przebudowane będą drogi publiczne kolidujące z inwestycją. Powstaną chodniki i elementy ciągów pieszo-rowerowych przy rondach, wybudowane zostaną skrzyżowania. Wykonane zostanie oświetlenie drogowe, oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Budowa obwodnicy Gąsek wyprowadzi ruch tranzytowy z miejscowości, co ma poprawić warunki ruchu zarówno w Gąskach, jak i w ciągu drogi krajowej nr 65. Dzięki obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Gąskach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Droga krajowa nr 65 stanowi popularny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur, prowadzi również do granicy państwa. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju- wskazują drogowcy. (PAP)