Od marca wyższe limity dla pracujących emerytów i rencistów

2023-03-01 18:03:02(ost. akt: 2023-03-02 14:26:32)

Autor zdjęcia: Pixabay

Od 1 marca zmieniają się kwoty, do których mogą dorobić do swoich świadczeń pracujący renciści i emeryci, którzy nie ukończyli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Nowe limity będą wyższe od poprzednich o 177 zł.
Co trzy miesiące zmieniają się kwoty graniczne przychodu. Od marca zwiększy się o 177 zł brutto i będzie obowiązywał do końca maja br. Jest to ważne dla dorabiających zawodowo rencistów oraz wcześniejszych emerytów. Po przekroczeniu obowiązujących progów, ZUS może zmniejszyć lub nawet zawiesić świadczenie.

— Od marca zarobki do 4713,50 zł złotych brutto miesięcznie nie będą miały wpływu na kwotę otrzymywanego świadczenia wypłacanego przez ZUS. Po przekroczeniu kwoty przychodu 4713,50 zł ale niższego niż 8753,60 zł brutto- Zakład zmniejszy emeryturę lub rentę o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Jeśli dodatkowy przychód przekroczy 8753,60 zł, wówczas świadczenie zostanie zawieszone — tłumaczy Anna Grabowska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim

Kwoty maksymalnego zmniejszenia są zróżnicowane dla poszczególnych świadczeń. Od marca 2023 r. do końca lutego 2024 r. wynoszą:
• 794,35 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
• 595,80 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
• 675,24 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat lub 65 lat mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń i nie muszą martwić się o zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia. Wyjątek stanowią emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1588,44 zł brutto). Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.
Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Są to o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.

Do pilnowania kwot granicznych nie są również zobowiązani renciści pobierający rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Te osoby również mogą zarobkować bez ograniczeń.