Mamy dwóch nowych Honorowych Obywateli na Warmii i Mazurach

2023-03-01 08:40:00(ost. akt: 2023-02-28 15:44:17)

Autor zdjęcia: WarmiaiMazury.pl

Grono Honorowych Obywateli województwa warmińsko-mazurskiego powiększyło się o dwie osoby. Radni województwa nadali ten zaszczytny tytuł Irenie Burczyk-Telesz i Stanisławowi Żelichowskiemu.
Radni uhonorowali tym zaszczytnym tytułem Irenę Burczyk-Telesz oraz Stanisława Żelichowskiego, którzy dołączyli do grona osób, które otrzymały ten tytuł w przeszłości: ks. Abp senior Edmund Piszcz, Walter Późny, Jerzy Buzek, Janusz Lorenz.

— Serdecznie gratuluję Pani Irenie oraz Panu Stanisławowi — mówi Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku. — Są to osoby wybitne, które w sposób szczególny zasłużył się dla rozwoju naszego województwa. Pani Irena jest osobą wrażliwą na ludzkie cierpienie i aktywną obrończynią praworządności. W ostatnim czasie zaangażowana w obronę praw uchodźców oraz pomoc dla ofiar w Ukrainie, jest osobą wybitną i wyjątkowo zasłużoną, której osobista działalność i dorobek w pełni zasługują na tytuł Honorowego Obywatelstwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Z kolei Pan Stanisław to poseł 8 kadencji, wieloletni minister środowiska, ambasador przyrody Warmii i Mazur, skutecznie stający na jej straży. Niech ten skromny tytuł nadany dzisiaj przez Sejmik Województwa, będzie wyrazem naszego podziękowania.

Irena Telesz-Burczyk - urodziła się 10 sierpnia 1940 roku, w Podrośli koło Wołkowyska, na ziemiach ówczesnej Białorusi. Aktorka teatralna i filmowa, działaczka społeczna, animatorka kultury. W 1966 roku zdała egzamin eksternistyczny uzyskując dyplom aktora. Na scenie debiutowała w Teatrze Rapsodycznym w Gdańsku rolą w Odysei Homera. W latach 1969-1975 pracowała w Teatrze Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu. W latach 1973-1974 była radną Miasta Grudziądz. Od 1975 związana z Teatrem im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Współtworzyła olsztyńskie struktury „Solidarności”, wiceprzewodnicząca Solidarności w regionie Warmii i Mazur (1980). Zagrała liczne role w adaptacjach dramatów Williama Sheakspeare’a, m.in. Lady Makbet oraz Hekate w Makbecie, Księżna Yorku w Ryszardzie III, Królowa Gertruda w Hamlecie. W swoim dorobku ma wiele ról filmowych. Jest także autorką felietonów, publikowanych na łamach „Olsztyniaka”. W latach 2010-2014 oraz 2015-2018 sprawowała mandat radnej sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Polonia Restituta, odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, odznaką PCK. W 2010 r. otrzymała Sygnet Solidarności. Laureatka wielu nagród, m.in. Nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Nagrody Prezydenta, laureatka plebiscytu Teatralna Kreacja Roku (Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie).

Stanisław Żelichowski - urodzony 9 kwietnia 1944 roku w Księżostanach, absolwent Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. Przez Redakcję „Polityki” kilkakrotnie zaliczany do grona 10 najlepszych parlamentarzystów poszczególnych kadencji. Poseł na Sejm w latach 1985-1989. W latach 1989-1991 sędzia Trybunału Stanu. W latach 1991-2015 Poseł na Sejm RP. W latach 1993- 1997 i 2001-2003 Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Za jego rządów powstało szereg rozwiązań prawnych bardzo istotnych dla zasobów naturalnych Warmii i Mazur, niektóre z nich do chwili obecnej przyczyniają się do ich ochrony. Pod kierownictwem Ministra Żelichowskiego powstał „Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych”, a w rezultacie ścisłej współpracy resortu i samorządów z naszego województwa znacznie poprawiła się jakość naszych wód. Za jego kadencji w życie wszedł „Krajowy program zwiększania lesistości kraju”, który wraz z ustawą o przeznaczaniu niektórych gruntów do zalesienia znacznie uatrakcyjnił nasze województwo. Powstała wówczas w resorcie polityka leśna państwa, która obowiązuje aktualnie i nadal dobrze służy gospodarce leśnej. Stanisław Żelichowski od zawsze jest zwolennikiem łączenia wysiłków dla osiągnięcia celów z dziedziny ochrony środowiska naturalnego, zawarł umowy o współpracy ze wszystkimi naszymi sąsiadami. Skutecznie wynegocjował znaczne środki ze źródeł zewnętrznych, które wsparły samorządy w realizacji ich zadań z dziedziny ekologii.