Caritas wspiera uchodźców od początku wojny

2023-02-24 13:00:16(ost. akt: 2023-02-24 13:12:03)

Autor zdjęcia: Caritas

Dzisiaj mija rok od rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę. Ten rok to rok walki i ludzkich dramatów, ale także rok ogromnego otwarcia serc i pomocy niesionej przez Polaków uchodźcom z Ukrainy.
— Ubiegły rok był dla naszej Caritas czasem ogromnej pracy, ale też nieustannego zaskoczenia hojnością, gotowością do pomocy i otwartością ludzi. Jesteśmy zaszczyceni, że tak wiele osób zdecydowało się nam zaufać, przekazując pomoc Ukrainie właśnie za naszym pośrednictwem. Od początku tej wojny jesteśmy świadomi, że pomoc uchodźcom będzie raczej maratonem niż sprintem i jesteśmy przygotowani, by udzielać uchodźcom pomocy tak długo, jak długo będzie to potrzebne — mówi ks. Paweł Zięba, dyrektor Caritas Archidiecezji Warmińskiej.

— W ciągu tego roku przeszliśmy przez kilka bardzo wyraźnych etapów: od zalewu pomocy rzeczowej, z którą czasami aż trudno było sobie poradzić, przez zapał wolontariuszy i ludzi dobrej woli w codziennej pomocy, po ten czas, który mamy teraz – solidnej, codziennej pracy na rzecz integracji uchodźców w polskim społeczeństwie, ale też ich integracji między sobą, aktywizacji – dodaje Joanna Mackiewicz, koordynator pomocy Ukrainie.

I dodaje: — Od początku, oprócz doraźnej, rzeczowej pomocy, stawialiśmy na naukę języka polskiego, tłumaczenia, by jak najszybciej umożliwić uchodźcom odnalezienie się w naszej rzeczywistości i dziś widzimy, że to procentuje. Wiele osób znalazło pracę, wynajmuje mieszkania z wolnego rynku i doskonale sobie radzi w polskiej rzeczywistości.

Caritas Archidiecezji Warmińskiej ruszyła z pomocą od pierwszych dni wojny. W pierwszych tygodniach była to przede wszystkim zbiórka pomocy rzeczowej i finansowej.

Dziesiątki ton kosmetyków, odzieży, śpiworów, żywności, środków żywienia dla małych dzieci trafiły na granicę, do ośrodków wsparcia na terenie Warmii (w tym do punktu pomocy uruchomionego przez parafię greckokatolicką przy olsztyńskiej cerkwi) oraz na teren Ukrainy. Pomoc rzeczowa płynęła nie tylko od Polaków, ale także od naszych partnerów z Niemiec oraz darczyńców z Holandii. Szacunkowa wartość pomocy rzeczowej przekazanej uchodźcom w ciągu tego roku to 700 tysięcy złotych.

Zbiórka pieniędzy przeprowadzona w lutym i marcu 2022 roku w parafiach na terenie Archidiecezji Warmińskiej okazała się największą w historii Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Pomoc wpływała także bezpośrednio na konto bakowe Warmińskiej Caritas i wyniosła łącznie ok. 1,5 mln zł.

Już w tych pierwszych dniach w pomoc uchodźcom włączali się bardzo liczni wolontariusze, którzy poświęcali swój czas sortując dary, przygotowując transporty, jeżdżąc na granicę do „Namiotów Nadziei”. Zaangażowanie setek ludzi w każdym wieku jest nie do przecenienia.

Od początku napływu uchodźców Caritas Archidiecezji Warmińskiej zgłosiła również gotowość przyjęcia uchodźców do prowadzonych przez siebie ośrodków w Rybakach i we Fromborku (w sumie ok. 250 miejsc). Pierwsi uchodźcy zamieszkali w nich w marcu 2022 roku. Część z nich przebywała w nich zaledwie kilka nocy, inni pozostali na dłuższy czas. W ciągu roku z możliwości pobytu w Ośrodkach skorzystało 476 osób.
W pierwszych tygodniach wojny, kiedy napływ uchodźców był największy, Caritas Archidiecezji Warmińskiej podjęła również współpracę z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim wspierając działania prowadzone przez Urząd na Dworcu Głównym PKP, przekazując do punktu recepcyjnego żywność, napoje, środki higieny, a w razie potrzeby zapewniając również wsparcie wolontariuszy.

W akcję pomocy uchodźcom włączyło się także Hospicjum Caritas, przyjmując w marcu 2022 roku pod swoją opiekę 6 dzieci, które zostały ewakuowane do Polski specjalnym pociągiem medycznym, zapewniając też kompleksowe wsparcie ich rodzinom. W kolejnych miesiącach pod opiekę hospicjum trafiali kolejni mali uchodźcy z Ukrainy. W tej chwili pod opieką Hospicjum Domowego dla Dzieci znajduje się 8 takich pacjentów.
Dzięki pozyskanym w czasie zbiórek środkom finansowym, Caritas Archidiecezji Warmińskiej bardzo szybko, bo już w kwietniu 2022 r., uruchomiła Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, które do dziś koordynuje różnorodne formy długofalowej pomocy Caritas dla uchodźców z Ukrainy. Utworzenie Centrum miało na celu ułatwienie integracji uchodźców w polskim społeczeństwie.

Punkt ten od początku zapewniał uchodźcom możliwość skorzystania z usług prawnika, notariusza, tłumacza przysięgłego, psychologa oraz kursów języka polskiego. Pełnił także rolę „punktu informacyjnego” świadczącego wsparcie w załatwianiu codziennych spraw, poszukiwaniu pracy, mieszkań. Z pomocy w Centrum skorzystało do tej pory ponad 2 tysiące osób.

Również w kwietniu 2022 roku Caritas w Polsce rozpoczęła, trwającą do dziś, akcję „Paczka dla Ukrainy” polegającą na przygotowywaniu gotowych paczek żywnościowo-higienicznych, według dostarczonej listy, które następnie rozprowadzane były wśród osób potrzebujących pomocy na terenie Ukrainy. Za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Warmińskiej mieszkańcy naszego regionu przekazali 1800 takich paczek o szacunkowej wartości ok. 630 tysięcy złotych.

W okresie Wielkanocy Caritas Archidiecezji Warmińskiej zorganizowała Śniadanie Wielkanocne, w którym wzięło udział ok. 300 osób. Dzięki wsparciu darczyńców, uczestniczące w Śniadaniu dzieci otrzymały również słodkie upominki. W okresie świąt wielkanocnych warmińska Caritas przekazała także dary rzeczowe (kawę, herbatę, mleko, cukier, słodycze) uchodźcom zakwaterowanym w olsztyńskim „Bratniaku”.

Od lipca 2022 roku Caritas realizuje zadanie publiczne zlecone przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Razem Możemy Więcej” finansowanego z rezerw Funduszu Pracy. Dzięki temu projektowi możliwe było nie tylko kontynuowanie dotychczasowych form pomocy, ale także rozszerzenie jej o pomoc finansową w procesie usamodzielniania się uchodźców (dofinansowanie do opłaty czynszu, kaucji, opłat za media, zakupów „na start”). Kwota samej pomocy finansowej wyniosła niemal 435 tysięcy złotych, a skorzystało z niej 100 rodzin.

Pomoc finansowa przekazywana była uchodźcom z Ukrainy również w formie kodów na zakupy, w ramach darowizny od Jeronimo Martins. Wartość tej pomocy przekazanej przez warmińską Caritas wyniosła 40 tysięcy złotych.

W okresie wakacyjnym warmińska Caritas zorganizowała integracyjne turnusy kolonijne dla dzieci polskich i ukraińskich, w których udział wzięło 225 dzieci z terenu całej Archidiecezji Warmińskiej (w tym 100 dzieci ukraińskich). Po zakończeniu wakacji 100 dzieci otrzymało pomoc w zakupie wyprawek do szkoły.
W okresie świąt Bożego Narodzenia, ukraińskie dzieci brały udział w różnych zabawach i animacjach. Przy tej okazji 200 osób otrzymało słodkie upominki.

Uchodźcy z Ukrainy otrzymują pomoc również w ramach programów realizowanych od lat przez warmińską Caritas: programu stypendialnego „Skrzydła”, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Spiżarni Caritas.

Podsumowanie pomocy przekazanej przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej jeszcze ciekawiej wygląda w prostych liczbach:
1,5 mln złotych zebrano w ramach zbiórek w kościołach i wpłat na konto bankowe;
Przekazano pomoc rzeczową o wartości 700 tysięcy złotych;
Przygotowano 1800 „Paczek dla Ukrainy” o wartości 630 tysięcy złotych;
100 rodzin otrzymało wsparcie na usamodzielnienie o łącznej wartości 435 tysięcy złotych;
100 dzieci z Ukrainy wypoczywało na darmowych koloniach integracyjnych;
20 dzieci otrzymało stypendia w ramach programów „Skrzydła” i „Dwa talenty”;
300 osób wzięło udział w Śniadaniach Wielkanocnych;
200 dzieci otrzymało świąteczne upominki;
476 sób skorzystało ze schronienia w ośrodkach Caritas;
2 tysiące osób skorzystało z pomocy w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom;
600 osób wzięło udział w kursie języka polskiego;
Przetłumaczono 1300 stron dokumentów (wartość tej pomocy to ok. 100 tysięcy złotych)

— Ta pomoc była możliwa jedynie dzięki ogromnemu wsparciu ze strony polskiego społeczeństwa. Dlatego chcemy w piątek wyjść do mieszkańców Olsztyna z podziękowaniem, częstując ich tym, co mamy – przygotowanymi przez mieszkających w Rybakach Ukraińców drobnymi przysmakami, gorącą herbatą i uśmiechem. Chcemy też wspólnie modlić się o pokój, bo tego nam wszystkim dziś najbardziej potrzeba — mówi dyrektor Caritas Archidiecezji Warmińskiej, ks. Paweł Zięba.

Ukraińskich wolontariuszy można spotkać na olsztyńskim Starym Mieście (w podcieniach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Starym Ratuszu) w piątek od godziny 12 do 16.30. Akcja zakończy się krótką wspólną modlitwą. Modlitwa o pokój będzie kontynuowana w czasie nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Kapicy Jerozolimskiej przy ul. Grunwaldzkiej, którą poprowadzi ks. bp. Arkadiusz Trochanowski – Biskup Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej.