Użytki ekologiczne nad jeziorem Ukiel w Olsztynie. Władze miasta powstrzymają ekspansję deweloperów

2023-02-22 12:38:40(ost. akt: 2023-02-22 13:26:15)

Autor zdjęcia: olsztyn.eu

Radni Olsztyna uchwalili nowy plan zagospodarowania dla jeziora Ukiel w Olsztynie. Najważniejszą nowością jest podzielenie obszaru nad jeziorem na dwie strefy. Część terenów zostanie przeznaczona na tzw. użytki ekologiczne, która mają powstrzymać niekontrolowaną zabudowę nad jeziorem Ukiel.
Deweloperzy bardzo upodobali sobie tereny bezpośrednio graniczące z jeziorem Ukiel. To właśnie tutaj powstają ogromne inwestycje, których efektem będą najdroższe mieszkania w skali Olsztyna.

Uchwała przyjęta przez Radę Miasta w Olsztynie zakłada podzielenie terenu nad jeziorem Ukiel na dwie części: A i B. Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu uchwały:

Potrzeba podziału obszaru opracowania planu wynika z uwarunkowań przyrodniczych. W południowej części planu, oznaczonej na załączniku graficznym literą B, znajdują się tereny cenne przyrodniczo, predestynowane do objęcia ochroną, dla których Gmina Olsztyn podjęła działania w celu ustanowienia użytków ekologicznych – jako formy ochrony przyrody. W związku z tym, konieczne jest sporządzenie opracowań eksperckich dla tych terenów. Podjęte działania będą miały wpływ zarówno na ustalenia planu, jak i na długość procedury planistycznej.
Podział obszaru opracowania ma na celu usprawnienie procesu planistycznego. Zwiększy także szansę na ochronę przed nadmierną urbanizacją terenów o dużych walorach przyrodniczych, położonych w strefie przybrzeżnej jeziora Ukiel, w północnej części planu, oznaczonej na załączniku graficznym literą A


W strefie oznaczonej literą A, która ma powierzchnię niecałych 9ha około 90 proc. jest przeznaczonych na tereny zielone, deweloperzy jednak naciskają.

— W strefie A około mamy wiele postępowań o wydanie decyzji na zabudowę około 30 proc. terenów. Pierwszy rozpatrywany wniosek wpłyną do wydziału w maju 2021 roku, najnowszy natomiast w lutym 2023 — tłumaczy Magdalena Binerowska, dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Radny Jarosław Babalski (klub radnych PiS) poddał wątpliwości skuteczność procedowanej uchwały, która w jego ocenie nie zatrzyma deweloperskiej ekspansji nad jeziorem Ukiel.

Wątpliwości rozwiał obecny na sesji Rady Miasta prezydent Piotr Grzymowicz, który opisał działania miasta odnośnie wydawania zgody nad zabudowę nad jeziorem Ukiel. Prezydent zaznaczył, że miasto chce w jak największym stopniu dbać o tereny zielone, jak najszybciej uchwalając miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel w Olsztynie – rejon Gutkowo – Południe.

Stanowisko prezydenta poparł radny Tomasz Głażewski, przewodniczący komisji inwestycji.

— W mojej ocenie działania ratusza są skuteczne. Podzielenie otoczenia jeziora Ukiel na dwie strefy pozwoli uchwalić stosowane przepisy dla mniejszej strefy (A -red.), która cieszy się większym zainteresowaniem deweloperów, o którym mówiła pani dyrektor Binerowska — zauważył radny Tomasz Głażewski.

Plan zagospodarowania został uchwalony 24 głosami, wszyscy obecni radni opowiedzieli się za.