Sąd oddalił skargę giżyckiej radnej w sprawie mandatu

2023-02-20 10:09:55(ost. akt: 2023-02-20 10:14:11)
Jadwiga Małgorzata Mistera, dyrektor ds. pielęniarstwa w Giżyckiej Ochronie Zdrowia, radna Rady Miejskiej w Giżycku

Jadwiga Małgorzata Mistera, dyrektor ds. pielęniarstwa w Giżyckiej Ochronie Zdrowia, radna Rady Miejskiej w Giżycku

Autor zdjęcia: Zuzanna Ołdakowska

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił 16 lutego skargę giżyckiej radnej w sprawie wygaśnięcia jej mandatu.
Sąd oddalił skargę radnej Jadwigi Małgorzaty Mistery na zarządzenie zastępcze wojewody w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia jej mandatu. Orzeczenie WSA jest nieprawomocne. Radna może się odwołać od wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

- Nasze stowarzyszenie ujawniło nieprawidłowości w giżyckim samorządzie. Jadwiga Mistera wbrew przepisom antykorupcyjnym była pełnomocnikiem spółki prowadzącej działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego Giżycka – poinformowało na profilu FB stowarzyszenie Aktywne Mazury.

Mandat radnej wygaśnie z chwilą uprawomocnienia się zarządzenia zastępczego wojewody, co z kolei nastąpi dopiero po zakończeniu postępowania sądowego. Do tego czasu ma ona prawo sprawować funkcję radnej rady miejskiej w Giżycku.

Przypomnijmy.
Zgodnie z prawem radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskali mandat. Nie mogą też zarządzać taką działalnością lub być jej pełnomocnikiem. Radna Mistera od lat jest dyrektorem ds. pielęgniarstwa w giżyckim szpitalu. Od 14 marca 2022 r. została upoważniona do zastępowania prezesa spółki zarządzającej miejskim szpitalem oraz do składania oświadczeń do wartości nieprzekraczającej jednorazowo 50 tys. zł. Upoważnienie zostało wydane na czas nieoznaczony. We wrześniu 2022 wojewoda warmińsko-mazurski wezwał giżyckich radnych do wygaszenia mandatu radnej Mistery. Rada tego nie zrobiła, więc wojewoda zarządził wygaszenie mandatu radnej. Radna odwołała się do sądu, a ten skargę oddalił.
ona