Jeszcze musimy poczekać na decyzję w sprawie przebiegu północnej obwodnicy Olsztyna i Dywit

2023-02-10 13:10:43(ost. akt: 2023-02-10 14:37:09)
Ostateczna decyzja zapadnie do końca lutego

Ostateczna decyzja zapadnie do końca lutego

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Jeszcze musimy poczekać na decyzję w sprawie przebiegu północnej obwodnicy Olsztyna i Dywit. Ta miała zapaść wczoraj, ale poznaliśmy tylko rekomendowane przez projektanta trzy optymalne przebiegi obu obwodnic.
Do końca lutego będziemy musieli poczekać na wybór korytarza, którym pobiegnie północna obwodnica Olsztyna i Dywit. Wczoraj wprawdzie odbyło się posiedzenie zespołu oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, ale nie zapadła żadna decyzja. Projektanci przedstawili tylko wyniki studium korytarzowego dla północnej obwodnicy Olsztyna projektowanej w ciągu DK51.

Zgodnie z tym, co już napisaliśmy, do dalszych analiz w studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym projektanci zarekomendowali trzy warianty optymalnych przebiegów obwodnicy Olsztyna i Dywit w obu korytarzach.
Co zdecydowało o takim wyborze? I tak w opinii projektantów pierwszy wariant w korytarzu wschodnim jest najlepszy pod względem środowiskowym, w tym najmniej koliduje z obszarami chronionego krajobrazu. Jego realizacja nie będzie wymagała także dużej liczby wyburzeń budynków mieszkalnych. Obwodnica Olsztyna ...

Zostało jeszcze 85% treści artykułu.