Trwa rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Powierzchnia szpitala powiększy się o ponad 2000m2!

2023-02-12 19:31:00(ost. akt: 2023-02-10 15:29:28)

Autor zdjęcia: Dron Olsztynek - Bartosz Zembrzuski

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce to placówka, z której korzystają nie tylko mieszkańcy, którzy mają blisko, ale również mieszkańcy z całego kraju. Każdego roku, sanatorium tworzy nowe inwestycje, które mają poprawić komfort pacjentów, którzy przyjeżdżają na leczenie.
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce k. Olsztynka jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zajmuje się usprawnieniem leczniczym w formie hospitalizacji.

— Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa a właściwie nadbudowa jednego z budynków Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce o ponad 2000 m2. Powstaną 24 dodatkowe sale chorych. Zmniejszą się dotychczasowe bariery architektoniczne, organizacyjne i funkcjonalne szpitala — powiedział Gazecie Olsztyńskiej dr inż. Roman Lewandowski, dyrektor szpitala.


W jednym kompleksie mają znajdować się sale chorych dla dzieci z opiekunami, gabinety diagnostyki i rehabilitacji, sale do terapii zajęciowej, sale do ćwiczeń indywidualnych lub sale do masażu.

We wszystkich salach chorych znajdą się łazienki, które polepszą warunki bytowe pacjentów i ich opiekunów.

— Inwestycja ta przyczynia się również do wprowadzenia nowych metod terapii, co wiąże się z polepszeniem stanu zdrowia pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi — dodał.

Przedsięwzięcie powstaje z inicjatywy Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

— Pomysł powstał w szpitalu, z myślą o usprawnieniu oraz zwiększeniu jakości i dostępności do diagnozy. Dodatkowe 24 sale chorych umożliwią rozgęszczenie wieloosobowych sal ze wspólnymi węzłami sanitarnymi na korytarzach w budynku głównym szpitala. Dzięki zwiększonej liczbie sal chorych skróci się czas oczekiwania na hospitalizację dziecka niepełnosprawnego, dla którego tak ważna jest obecność opiekuna — wyjaśnił dyrektor.


Rozbudowa Bazy Rehabilitacyjnej rozpoczęła się 19 lutego 2021 roku. Zakończenie prac budowlanych zaplanowane jest do 30 września 2023 roku.

— Jest to przede wszystkim malownicze miejsce, które się rozwija. To nie jest ani pierwsza, ani mam nadzieje ostatnia inwestycja. Dla nas to jest bardzo ważna placówka, bo świadczy usługi nie tyko dla dzieci w zakresie rehabilitacji, ale również ma więcej usług zdrowotnych dla wszystkich zainteresowanych, nie tylko z województwa — powiedział w rozmowie z Gazetą Olsztyńską burmistrz Olsztynka, Robert Waraksa.

Całkowita wartość projektu to 18 178 548,93 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 4 946 410,36 zł.

Wiktoria Podlewska