Miliony złotych na aktywność fizyczną na Warmii i Mazurach

2023-02-09 07:11:00(ost. akt: 2023-02-08 16:01:39)

Autor zdjęcia: WarmiaiMazury.pl

Ponad 2,1 mln zł przekaże samorząd województwa w pierwszym etapie na zadania związane z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej. Na co dokładnie zostaną przeznaczone pieniądze?
Samorząd wspiera upowszechnianie różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i grupach społecznych między innymi poprzez dotacje przyznawane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań województwa w zakresie sportu.

— Sport to bardzo ważna dziedzina w życiu człowieka — tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. — To jednak nie tylko wyniki, ale również forma kształtowania charakteru. To również doskonała promocja naszego regionu. W tym roku przeznaczamy na wsparcie kultury fizycznej łącznie ponad 6 mln. zł. Podpisaliśmy umowy z organizacjami pozarządowymi, choć w niedługim czasie pieniądze trafią również na usługi promocyjne poszczególnych wydarzeń, budowę lub modernizację nowej infrastruktury czy stypendia i nagrody dla najwybitniejszych naszych sportowców.

W pierwszym etapie (w 2023 roku wartość programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej wynosi łącznie 2 mln 990 tys. zł) finansowa pomoc zostanie przeznaczona na:
- wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego – 736 tys. zł,
- przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – 350 tys. zł,
- wspieranie szkolenia i przygotowań zawodników środowiska wiejskiego i małych miast do startów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 260 tys. zł,
- upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast (sport powszechny): organizacja cyklu imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz udział reprezentantów województwa w imprezach i zawodach sportowych zorganizowanych na poziomie ogólnopolskim” – 235 tys. zł,
- wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym – 435 tys. zł,
- wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w sportach olimpijskich i nieolimpijskich (dotyczy sportu wyczynowego) – 134 tys. zł.

Dzięki finansowemu wsparciu 230 młodych piłkarzy kształcić będzie swoje umiejętności w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży w Piłce Nożnej (prowadzonym przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej).

— Kilka lat temu rozpoczynaliśmy od jednego projektu w Elblągu — tłumaczy Marek Łukiewski, prezes W-MZPN. — Obecnie nasze ośrodki znajdują się w Olsztyni, Ełku czy Giżycku. Jest to możliwe dzięki środkom pieniężnym z samorządu województwa, ale również Polskiego Związku Piłki Nożnej. Kształcą się u nas młodzi adepci tej dyscypliny sportu w wieku 13-15. I naszym celem jest, by ci najzdolniejsi zawodnicy zostawali u nas w regionie, a nie rozjeżdżali się po ośrodkach piłkarskich znajdujących się przede wszystkim w sąsiednich województwach.

O rywalizację sportową na wiejskich obszarach i w mniejszych miejscowościach zadba natomiast Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe“.

— Działamy obecnie w 76 gminach na 116 gmin w naszym regionie — przyznaje Janusz Sypiański, przewodniczący W-MZ LZS. — Przez okres pandemii koronawirusa zmuszeni byliśmy do zaprzestania organizacji niektórych wydarzeń, które teraz ponownie wracają do naszego kalendarza. Zajęcia będą prowadzone w różnorodnych i atrakcyjnych formach, również w formie obozów i konsultacji szkoleniowych, stymulując do jak największej aktywności fizycznej uczestników.

W najbliższym czasie przygotowania do udziału igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich i nieolimpijskich rozpoczną wybitni reprezentanci Warmii, Mazur i Powiśla.

— Jest to grupa 21 zawodników — mówi Andrzej Grudziński, prezes Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu. — Chociaż za przyznane dofinansowanie planujemy też wojewódzkie szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach kadr wojewódzkich w czterech kategoriach wiekowych. W ramach zadania planowane jest przygotowanie i udział reprezentantów województwa warmińsko-mazurskiego w sportowej rywalizacji w zawodach Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego.