Wielka moc nauczycieli z woj. warmińsko-mazurskiego

2023-02-07 08:30:27(ost. akt: 2023-02-07 09:23:21)

Autor zdjęcia: pixabay

Nauczyciele są bardzo ważni w życiu ponad połowy mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego. Mimo, że wzorem do naśladowania dla większości Polaków jest rodzina (w przypadku Warmii i Mazur), to co piąty uczeń uważa, że warto brać przykład właśnie z nauczycieli.
Nauczyciele pełnią ważną rolę w naszym życiu. Większość z mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego spotkała pedagoga, który okazał się autorytetem (63%). Blisko 80% dojrzałych Polaków chciałoby podziękować osobom uczącym za uzyskaną od nich wiedzę, natomiast uczniowie i młodzi dorośli częściej wskazują na aspekty emocjonalne, takie jak wsparcie (52%) oraz okazaną troskę (41%).

Nauczyciele – godna naśladowania codzienność uczniów

Mimo, że wzorem do naśladowania dla większości Polaków (66%) jest rodzina, to na drugiej pozycji znajdują się właśnie pedagodzy - już co szósty (16%) Polak oraz co piąty uczeń (21%) uważa, że warto brać z nich przykład. Jednocześnie najważniejszymi cechami dla mieszkańców Warmii i Mazury, którymi powinna charakteryzować się taka osoba jest: troska o innych (74%), wiarygodność (71%), odpowiedzialność (67%) oraz prawdomówność (65%). Uczniowie z całej Polski natomiast wyróżniają się spośród całego społeczeństwa znacznie częstszymi wskazaniami, że warto naśladować osoby, które posiadają wiedzę, bronią słabszych, realnie angażują się w działania prospołeczne, a także osiągnęły sukces materialny.

Nauczyciele mają także znaczący wpływ na decyzje dotyczące zaangażowania dla około 32% mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego i w trochę liczniejszej grupie wzbudzają chęć do działania w ramach wolontariatu (41%). Przyczynami, dla których Polacy angażują się w działania na rzecz innych na terenie szkoły są przede wszystkim chęć pomocy (74%) oraz poczucie obowiązku (46%). Niebagatelny wpływ ma również środowisko szkolne, ponieważ co 10 osoba angażuje się w działania na rzecz innych pod wpływem nauczyciela i rówieśników oraz innych osób w szkole (7%). Warto zwrócić uwagę na zależność, że aby zachęcić młodych ludzi do zachowań prospołecznych, np. pozostania dawcą szpiku, nie trzeba być ich autorytetem czy wzorem do naśladowana, lecz po prostu ważną osobą w życiu. Około ¾ osób angażujących się społecznie spotkało w swoim życiu nauczycieli zaangażowanych w działania prospołeczne, a ponad połowa (56%) zdecydowanie częściej doceniają rolę nauczyciela w swoim życiu.

— Szkoła to doskonałe miejsce kształtowania postaw i stwarzania przestrzeni do angażowania się społecznego dzieci i młodzieży, przy czym to właśnie nauczyciele, mają realne możliwości włączać uczniów w różne procesy pomocowe — zaznacza Renata Korolczuk, edukatorka. — Organizacja akcji społecznych i charytatywnych, takich jak np. #KOMÓRKOMANIA Fundacji DKMS, to modelowanie postaw prospołecznych, budowanie kultury szkoły opartej na działaniach na rzecz innych ludzi i społeczności, a więc może być receptą na przyszłość naszego kraju — dodaje Korolczuk.

Nauczyciele z Życiem

— Nauczyciele jako grupa zawodowa nie do końca są świadomi tego, jak wielką moc oddziaływania posiada ich zawód i jak znaczący wpływ mogą mieć na decyzje podejmowane przez młodych ludzi. Są oni nie tylko elementem codzienności uczniów, ale mają również ogromne możliwości, aby inspirować swoich podopiecznych. Zaangażowany nauczyciel może wzmacniać potencjał uczniów i przyczynić się m.in. do zwiększenia motywacji do podejmowania działań prospołecznych, wolontariatu, a chęć pomagania przekuć w realną pomoc — podkreśla Aleksandra Pospieszałowska – Skuza, nauczycielka oraz tiktokerka (@a_ps89).

Fundacja DKMS chcąc docenić rolę pedagogów i zachęcić ich do podejmowania kolejnych działań prospołecznych ogłasza konkurs „NAUCZYCIELE Z ŻYCIEM”, którego celem jest przeprowadzenie lekcji, w trakcie których zostanie poruszony temat społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie działań prospołecznych. Zadaniem konkursowym postawionym przed nauczycielami jest przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego połączonej z rejestracją potencjalnych Dawców Szpiku. Do konkursu może przystąpić każdy nauczyciel szkoły ponadpodstawowej, który przeprowadzi lub przeprowadził w semestrze jesienno/zimowym 2022/2023 roku ww. akcję. Nagrodą jest udział w CAMP’ie DKMS, czyli warsztatach z zakresu radzenia sobie z wypaleniem zawodowym oraz wychowania prospołecznego młodzieży.

— Od 2016 roku w projekcie KOMÓRKOMANIA przeprowadziliśmy wspólnie z nauczycielami blisko 3 tys. akcji edukacji młodych na temat idei dawstwa szpiku i świadomej rejestracji nowych dawców.  Za każdym razem widzimy ogromne zaangażowanie grona pedagogicznego i pasję włożoną w przygotowanie takiego projektu edukacyjnego i prospołecznego. Czas poświęcony na zorganizowanie takich Lekcji z życiem zaowocował już 430 dawcami faktycznymi z projektu #KOMÓRKOMANIA, czyli aż 430 młodych, świadomych osób dało szansę na zdrowie i życie chorym cierpiącym na nowotwory krwi — przekonuje Marta Kamińska, Młodszy Koordynator ds. Rekrutacji Dawców Fundacji DKMS.