Niebiesko-zielone granty dla warmińsko-mazurskich gmin?

2023-02-06 07:36:31(ost. akt: 2023-02-06 07:41:35)
Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego po raz drugi ogłasza konkurs "Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur", który jest skierowany do wszystkich gmin z naszego regionu. Jaki jest cel przedsięwzięcia?
Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę stanu środowiska związaną z realizacją lokalnych zadań z zakresu kompetencji gmin.

Na wsparcie mogą liczyć zadania związane m.in. z mikroretencją wód opadowych
i roztopowych, tworzeniem wspólnych przestrzeni zielonych, rozwiązaniami tzw. zielonej architektury, czynną ochroną siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych czy też z poprawą jakości powietrza.

Na realizację zadań w ramach konkursu przeznaczono łącznie 500 tys. zł. Minimalna wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 5 tys. zł, natomiast maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 30 tys. zł. Każda gmina ma możliwość złożenia tylko jednego wniosku, a finansowy wkład własny gminy nie może być niższy niż 50 proc. całkowitego kosztu zadania.

Nabór wniosków potrwa od 6 lutego do 8 marca 2023 roku.

Decyzję w formie uchwały o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań podejmuje sejmik województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie rekomendacji zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.