Są pieniądze na zabytki

2023-02-03 15:05:03(ost. akt: 2023-02-03 15:09:27)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Urząd Miasta w Olsztynie

Można już składać dokumenty dotyczące udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i remontowe. Termin do 3 marca 2023 r. (piątek).
Wnioskujący to najczęściej wspólnoty mieszkaniowe, które etapami remontują zabytkowe kamienice. Remonty dachów, odnawianie elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej albo przygotowanie niezbędnej dokumentacji - to najczęściej składane wnioski.

W minionym roku z dotacji odnowiono stolarkę drzwiową w budynkach przy ul.: Grunwaldzkiej 25, M. Lengowskiego 1/3/5, Parkowej 3, E. Plater 26, wykonano prace remontowe przy rynnach i rurach spustowych w budynku przy al. Warszawskiej 56 oraz dokumentacje dla budynków przy ul. Kołłątaja 24 i al. Przyjaciół 14.

Złożone wnioski zostaną najpierw ocenione pod względem formalnym. Tymi, które nie będą mieć uchybień (zostaną dostarczone w terminie i będą kompletne), zajmie się komisja. Wówczas dowiemy się, które z zaplanowanych prac będą mogły zostać zrealizowane. Ostateczną decyzję - na wniosek Prezydenta Olsztyna - podejmie Rada Miasta.

Właściciele obiektów zabytkowych mogą starać się o dofinansowanie m.in.:
- wykonanie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
- opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
- odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla danego zabytku kolorystyki;
- odnowienie okien i drzwi,
- remont więźby dachowej i pokrycia dachowego,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

Aktualny wzór wniosku o udzielenie dotacji oraz pozostałe dokumenty i uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna. Informacji w sprawie dotacji udziela Wydział Kultury i Ochrony Zabytków tel. 89 535 08 65, 89 527 31 11 w. 545 e-mail: mkz@olsztyn.eu.

Miejsce składania wniosków: Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1. Wnioski można wysłać poczta na adres: Urząd Miasta Olsztyna, Wydział Kultury i Ochrony Zabytków, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.

Kwota zarezerwowana na dotacje w tym roku to 100 tys. złotych.