Budynek CEiIK przy ul. Parkowej w Olsztynie przejdzie kapitalny remont. Jak idą prace?

2023-02-02 20:00:02(ost. akt: 2023-02-02 15:50:43)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Trwają prace remontowe budynku CEiIK przy ul. Parkowej w Olsztynie. Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych to instytucja kultury województwa warmińsko-mazurskiego, w której odbywają się koncerty, występy, spektakle, spotkania, warsztaty i szkolenia. Co zyska podczas prac remontowych i modernizacji?
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych to samorządowa instytucja kultury, której organem założycielskim jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, powołana do animowania, inspirowania i wspierania aktywności kulturalnej w województwie warmińsko–mazurskim.

Centrum zlokalizowane jest na obrzeżach Olsztyna, w parku Jakubowo.
CEiIK jest kontynuatorem działalności Wojewódzkiego Domu Kultury i Regionalnego Ośrodka Kultury, co sprawia, iż jest instytucją z ponad 50-letnią historią w sferze upowszechniania kultury.

W obecnym kształcie Centrum działa od 2002 roku organizując koncerty, występy, spektakle, spotkania, warsztaty i szkolenia.

Po ponad 20 latach przyszedł czas na zmiany, bo CEiIK przejdzie kapitalny remont. Obecnie przy budynku trwają prace, które obejmują termomodernizację, w tym w szczególności:
1) Docieplenie ścian zewnętrznych
2) Docieplenie ścian fundamentowych
3) Docieplenie stropodachu wraz z usunięciem istniejącej izolacji i niezbędnymi robotami towarzyszącymi.
4) Docieplenie stropu pod poddaszem
5) Docieplenie stropu nad piwnicą
6) Wykonanie systemu nawiewno-wywiewnej wentylacji mechanicznej
7) Wymiana okien zewnętrznych
8) Wymiana drzwi wejściowych i bramy
9) Montaż instalacji fotowoltaicznej

Fot. Zbigniew Woźniak

Ale to nie wszystko, bo prace obejmują także:
1) Remont instalacji wewnętrznych - wodociągowa, przeciwpożarowa, kanalizacyjna, elektryczna
2) Remont piwnic w budynku
3) Remont elewacji budynku i konserwacja sgraffito
4) Remont „fosy” budynku
5) Przebudowa południowego wejścia do budynku
6) Roboty ziemne
7) Monitoring zewnętrzny

Ze względu na roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego i rzetelnego zapoznania się dokumentacją projektową, a w szczególności z wymaganiami zawartymi w pozwoleniach konserwatorskich, pozwoleniach na budowę oraz wszelkich uzgodnieniach, opiniach i warunkach technicznych dotyczących przedmiotowej inwestycji.

Do realizacji prac wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane „ROMBUD”, a uzasadnieniem wyboru była najniższa cena.

Wstępna kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 8 702 250,00 zł brutto, natomiast ostateczny koszt remontu ma wynieść 11 519 810,09 zł brutto.