Zatorzanka jest zamknięta na cztery spusty. Co stanie się z budynkiem?

2023-02-08 07:11:31(ost. akt: 2023-02-07 16:17:33)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Zatorzanka dla mieszkańców Olsztyna, to nie tylko miejsce handlu, ale również miejsce wielu wspaniałych wspomnień. Targowisko zostało formalnie zamknięte wraz z końcem grudnia. Jednak radny Mirosław Arczak nie zamierza odpuścić.
Miejska Hala Targowa Zatorzanka to dla wielu mieszkańców Olsztyna miejsce kultowe. Z końcem roku miała zniknąć z mapy miasta. Kupcy musieli się wynieść a budynek zostać zamknięty i popaść w zapomnienie.

Fot. Zbigniew Woźniak

Większość, pogodziła się chociażby z utratą pracy i odpuściła tę nierówną bitwę z ratuszem. Tych, którzy się nie poddali, można policzyć na palcach jednej ręki. Jak mówią, walczą nie tylko o swoje miejsce pracy, ale również o historię tego obiektu.

Stworzyli oni petycje z apelem o utrzymaniu handlu, którą podpisało 2,2 tys. osób.

Do toczących spory dołączył olsztyński radny Mirosław Arczak, który na ostatniej sesji Rady Miasta złożył interpelację w sprawie kosztów i sposobu funkcjonowania Hali Targowej Zatorzanka i Targowiska Miejskiego przy ul. Kolejowej.

Fot. Zbigniew Woźniak

W piśmie, nakreślił, że w związku z dyskusją społeczną na temat decyzji Urzędu Miasta o niedawnym zamknięciu oraz o dalszym przeznaczeniu hali. W kontekście konsultacji zapowiedzianych na marzec 2023 roku, w sprawie przyszłych funkcji tego obiektu. Poprosił na odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie były koszty utrzymania Zatorzanki i Targowiska Miejskiego przy ul. Kolejowej w latach 2017-2022? Proszę o podanie wszystkich składowych związanych z tymi zadaniami oraz wskazanie ich wartości w kolejnych latach.

2. Jakie były przychody gminy Olsztyn wynikające z funkcjonowania Zatorzanki i Targowiska Miejskiego przy ul. Kolejowej w latach 2017-2022? Proszę o podanie wszystkich źródeł przychodów oraz wskazanie ich wysokości w kolejnych latach.
Jak kształtowały się wysokości stawek najmu stanowisk handlowych (boksów) i powierzchni handlowych w Zatorzance i na Targowisku Miejskim przy ul. Kolejowej w latach 2017-2022? Jaki procent najemców w latach 2017-2022 uiszczał swoje płatności terminowo i bez konieczności uruchamiania szczególnych procedur ze strony ZDZiT?

3. Jaka była liczba stanowisk (boksów, ław, straganów itp.) i powierzchni przewidzianych do najmu w Zatorzance (z wyszczególnieniem parteru i I piętra) i na Targowisku Miejskim przy ul. Kolejowej (z wyszczególnieniem namiotów i pozostałego terenu) w latach 2017-2022? Jaka była liczba stanowisk/powierzchni handlowych zajmowanych przez najemców w Zatorzance i na Targowisku Miejskim przy ul. Kolejowej w latach 2017-2022? Jaka była liczba umów podpisanych z najemcami stanowisk/powierzchni handlowych w Zatorzance
i na Targowisku Miejskim przy ul. Kolejowej w latach 2017-2022? Proszę o przedstawienie wzoru umowy podpisywanej przez ww. najemców.

4. Jakie naprawy, remonty i modernizacje zostały wykonane w Zatorzance i na Targowisku Miejskim przy ul. Kolejowej w latach 2015-2022? Jaka była wartość poszczególnych prac i kiedy zostały wykonane? W przypadku robót polegających na typowo bieżącym utrzymaniu (np. instalacji wodnych, elektrycznych, sanitarnych) proszę o ogólne opisanie każdej z nich i podanie ogólnego kosztu ich wykonania w kolejnych latach.

Konsultacje w ratuszu potrwają cały marzec.

Fot. Zbigniew Woźniak