Edukacja wojskowa uczniów i kadetów

2023-01-25 11:28:38(ost. akt: 2023-01-25 11:57:32)

Autor zdjęcia: Archiwum szkoły

Na terenie 42 batalionu lekkiej piechoty WOT w Morągu odbyły się zajęcia pokazowe dla klas mundurowych ZSZiO w Morągu w ramach przedmiotu edukacja wojskowa, w której uczestniczyli kadeci I, II, III klasy LO i I klasy TW w ramach szkolenia edukacji dla bezpieczeństwa.
Grupa instruktorów dowodzonych przez por. Bernarda Kalinowskiego i ppor. Konrada Makowskiego przeprowadziła zajęcia praktyczne.
Szkolenie miało na celu zapoznanie z danymi technicznymi i zasadami działania: miny przeciwpancernej TM- 62, broni strzeleckiej będącej na wyposażeniu batalionu oraz zakładania filtrosorpcyjnej odzieży ochronnej i maski pgaz MP-6. Kadeci doskonalili pracę z kompasem, wykorzystaniem mapy topograficznej oraz udzielaniem pomocy medycznej na polu walki.
Bardzo ciekawym i po raz pierwszy zaprezentowanym były zajęcia z podstaw wspinaczkowych (szkolenia na ściance wspinaczkowej). Ponadto zapoznano kadetów z podstawowymi zasadami survivalu – sztuką przetrwania w lesie z dala od cywilizacji.
Dla kadetów i uczniów ZSZiO w Morągu były to zajęcia rozwijające zainteresowania, jak również doskonalące podstawowe czynności w działaniu żołnierskim.
ppłk rez. Piotr Chełmicki,
nauczyciel edukacji wojskowej