Warmińsko-mazurskie dołoży miliony do przewozów regionalnych

2023-01-24 19:29:08(ost. akt: 2023-01-24 17:02:11)

Autor zdjęcia: Kamil Foryś

Przewozy regionalne otrzymają o 20 milionów złotych więcej niż początkowo planowano w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Dodatkowa kwota ma pokryć m.in. podwyżki dla pracowników Polregio.
Początkowo Polregio miało dostać 62 mln zł, jednak zarząd województwa 24 stycznia podjął decyzję o przekazaniu 22,2 mln zł dodatkowych środków na organizację przewozów kolejowych w 2023 roku. Zgodnie z zapisami obowiązującej Umowy, podpisanej z Operatorem Polregio S.A. w listopadzie 2020 roku, w tym roku Spółka miała otrzymać z budżetu Samorządu rekompensatę nieprzekraczającą 62 mln zł.

Marszałek Gustaw Marek Brzezin poinformował, że dodatkowe 20 milionów złotych zostanie przeznaczone na powrót na tory pociągu Elf (8 mln zł) i podwyżki dla pracowników Polregio (5 mln zł). Pozostałe 9,2 ma pokryć wzrost kosztów energii i paliwa trakcyjnego.

Zarząd spółki podpisał ze stroną społeczną porozumienie, zakładające od 1 stycznia 2023 roku kolejny wzrost wynagrodzeń, jednocześnie zwracając się do samorządu o ich sfinansowanie, podobnie jak pozostałych kosztów zależnych, za które odpowiedzialna jest spółka.

Zarząd województwa podkreśla, że zabezpieczenie w funduszu wynagrodzeń środków na sfinansowanie podwyżek dla pracowników Polregio, zgodnie z zapisami umowy, nie było i nie jest zadaniem samorządu województwa jako organizatora przewozów kolejowych.

— Jednak działając w dobrej wierze i mając na uwadze zapewnienie stabilności przewozów pasażerskich w regionie, samorząd przeznaczy 5 mln zł na wzrost wynagrodzeń pracowników olsztyńskiego zakładu Polregio — czytamy w komunikacie Urzędu Marszałkowskiego.

— Mimo że w obecnej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej jest to ogromnym wyzwaniem finansowym dla budżetu Województwa, to jesteśmy przekonani, że dodatkowe ponad 22 mln zł pozwolą planować połączenia kolejowe bez zakłóceń i realizować potrzeby komunikacyjne pasażerów w województwie warmińsko-mazurskim — poinformowali przedstawiciele zarządu województwa.