Warto wiedzieć więcej!

2023-01-23 09:43:35(ost. akt: 2023-01-23 09:50:40)

Autor zdjęcia: pixabay

W styczniu i lutym platforma learningowa programu Interreg Europa organizuje spotkania poświęcone kwestiom mniejszego zużycia ropy w różnych regionach Europy, napraw i ponownego wykorzystania w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym oraz transformacji sektora kultury i kreatywnego.
Spotkania będę prowadzone w formule online, w języku angielskim.


Pełna oferta platformy learningowej Interreg Europa

Platforma learningowa to projekt strategiczny programu Interreg Europa 2021-2027. Z bezpłatnych usług mogą korzystać m.in. władze centralne i jednostki samorządu terytorialnego (władze regionalne i lokalne).

Oferta obejmuje:
pomoc doradczą w zakresie polityk rozwoju regionalnego: https://www.interregeurope.eu/policy-helpdesk
tematyczne publikacje, np. dotyczące sektora rolno-spożywczego, zarządzania innowacjami itp. https://www.interregeurope.eu/policy-solutions/policy-briefs
tematyczne warsztaty i webinaria, np. na temat nowych technologii i digitalizacji w sektorze publicznym – z dotychczasowych spotkań są dostępne nagrania, https://www.interregeurope.eu/policy-solutions/event-learnings
bazę dobrych praktyk z przykładami rozwiązań z powodzeniem stosowanych m.in. w państwach UE https://www.interregeurope.eu/policy-solutions/good-practices
wzajemne oceny (ang. peer review) https://www.interregeurope.eu/peer-review

Władze publiczne mogą korzystać z pogłębionej analizy wybranego zagadnienia rozwoju regionalnego, istotnego dla ich regionu, powiatu, czy gminy. We wzajemnej ocenie uczestniczą eksperci platformy learningowej oraz praktycy z Europy, z doświadczeniem w wybranym temacie (np. gospodarki o obiegu zamkniętym, logistyki miejskiej, systemów voucherów/wsparcia dla beneficjentów itd.). W wyniku analizy powstają propozycje rozwiązań, rekomendacje, plany działania. Dwudniowe spotkania odbywają się w formie stacjonarnej lub online. Program może partycypować w kosztach organizacji oceny (np. tłumaczenia, cateringu).
sesje matchmakingowe https://www.interregeurope.eu/matchmaking-session

Sesja matchmakingowa to krótsza wersja wzajemnej oceny — trwa dwie godziny. Polega na dostosowanej do potrzeb odbiorcy analizie wybranego zagadnienia rozwoju regionalnego. W sesji uczestniczą eksperci platformy learningowej oraz praktycy z Europy.

Kto pyta — nie błądzi. I warto zawsze wiedzieć więcej — dla wspólnego dobra nas wszystkich.