Bezpieczne ferie za kółkiem. Sprawdź, gdzie znajduje się najbliższy punkt kontroli pojazdów

2023-01-21 08:00:00(ost. akt: 2023-01-20 14:31:36)

Autor zdjęcia: Policja.pl

Rozpoczęły się ferie zimowe. W okresie od 16 stycznia do 26 lutego należy spodziewać się na drogach zwiększonego ruchu pojazdów.
Podróż, niezależnie od wybranego środka transportu powinna być bezpieczna dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym policjanci ruchu drogowego monitorują płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych i drogach dojazdowych do miejsc zimowego wypoczynku. Koncentrują swoje działania zarówno na zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa, jak i udzielaniu uczestnikom ruchu wszelkiej pomocy.

Szczególną uwagę zwracają m.in. na przestrzeganie przez kierujących dozwolonych limitów prędkości, a także sposób przewożenia pasażerów, bagażu oraz stan techniczny pojazdów.

W realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach zaangażowani są także funkcjonariusze zespołów pn. „SPEED”, którzy również reagują na naruszenia przepisów ruchu drogowego.

Ważnym elementem troski o bezpieczeństwo są kontrole autobusów wiozących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek.

W Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowany został wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów na terenie każdego województwa.

Sprawdzenia przede wszystkim obejmują m.in. stan techniczny autobusu i jego wyposażenie, uprawnienia kierującego oraz jego stan trzeźwości.

WYKAZ PUNKTÓW KONTROLI AUTOBUSÓW W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM


KMP w Olsztynie
Na żądanie w miejscu wskazanym przez zgłaszającego.
47 731 38 80 - Sekr. WRD KMP Olsztyn
w dni robocze w godz. 07:30-15:30 Email: naczelnik.wrd@olsztyn.ol.policja.gov.pl

KMP w Elblągu

Elbląg, ul. Grunwaldzka - (parking przy PWSZ) w dni robocze w godz. 7:00-09.00 lub kontrole przeprowadzane w miejscu wskazanym przez zgłaszającego
47 734 15 55 - całodobowo
W dni robocze
w godz. 7.00-15.00
47 734 15 99

KPP w Bartoszycach
Bartoszyce, ul. Turkowskiego
Na żądanie w miejscu wskazanym przez zgłaszającego.
47 732 12 00 lub 47 732 12 01
Całodobowo
lub
47 732 12 46 - w dni robocze
w godz. 8:00-15:00
e-mail: dyzurny@bartoszyce.ol.policja.gov.pl
lub
komendant@bartoszyce.ol.policja.gov.pl

KPP w Braniewie
Na żądanie w miejscu wskazanym przez zgłaszającego.
47 734 32 00 - całodobowo dyżurny KPP w Braniewie,
47 734 32 57 dni robocze w godz. 8:00-15:00 - Kierownik ORD

KPP w Działdowie

Na żądanie w miejscu wskazanym przez zgłaszającego.
47 732 32 49 - w dni robocze w godz. 8:00-15:00 - kierownik ORD
47 732 32 00 - całodobowo dyżurny KPP w Działdowie

KPP w Ełku
Na żądanie w miejscu wskazanym przez zgłaszającego.
47 735 52 18, 47 735 52 47,
47 735 52 49 - w dni robocze w godz. 7:30-15:30
47 735 52 00 - całodobowo dyżurny KPP w Ełku

KPP w Giżycku
Na żądanie w miejscu wskazanym przez zgłaszającego.
47 735 22 00 – całodobowo dyżurny KPP w Giżycku

KPP w Gołdapi
Na żądanie w miejscu wskazanym przez zgłaszającego.
47 735 74 40, 47 735 74 41 - w dni robocze w godz. 8:00-15:00
47 735 74 00 - całodobowo dyżurny w Gołdapi
e-mail: dyzurny@goldap.ol.policja.gov.pl

KPP w Iławie
Na żądanie w miejscu wskazanym przez zgłaszającego.
47 732 62 51 - w dni robocze w godz. 7:00-15:00

KPP w Kętrzynie
Na żądanie w miejscu wskazanym przez zgłaszającego.
602 535 762, 695 820 208 - w dni robocze od godz. 7:00-15:00
47 735 12 40 - Naczelnik WPiRD
47 735 12 55 - Z-ca Naczelnika WPiRD
47 735 12 00 - całodobowo dyżurny KPP Kętrzyn

KPP w Lidzbarku Warmińskim
Lidzbark Warmiński
Orneta
Na żądanie w miejscu wskazanym przez zgłaszającego.
47 732 72 43 - (Lidzbark Warmiński)
w dni robocze od godz. 7:00-15:00
47 732 71 60 - (Orneta)
w dni robocze od godz. 7:00-15:00
47 732 72 00 - całodobowo dyżurny KPP w Lidzbarku Warmińskim

KPP w Mrągowie
Na żądanie w miejscu wskazanym przez zgłaszającego.
47 732 82 00 - całodobowo dyżurny KPP w Mrągowie

KPP w Nidzicy
Na żądanie w miejscu wskazanym przez zgłaszającego.
47 732 52 38 - w dni robocze od godz. 7:30-15:30
47 732 52 00 – całodobowo

KPP w Nowym Mieście Lubawskim
Nowe Miasto Lubawskie, ul. Mickiewicza (parking samochodowy przy skrzyżowaniu zul. Mikołaja Kopernika) lub w miejscu wskazanym przez zgłaszającego.
47 732 22 47 – w dni robocze od godz. 7:00-15:00
606 926 089 – całodobowo

KPP w Olecku
Olecko, ul. Zamkowa 1 lub w miejscu wskazanym przez zgłaszającego
47 735 32 00 – całodobowo dyżurny KPP w Olecku

KPP w Ostródzie

Na żądanie w miejscu wskazanym przez zgłaszającego.
47 732 42 62 - w dni robocze od godz. 7:00-15:00

KPP w Piszu
Pisz, ul. Warszawska, parking przy cmentarzu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym
47 735 42 00 - całodobowo dyżurny KPP Pisz
godziny kontroli: 6:00-22:00

KPP w Szczytnie
Szczytno, ul. Kolejowa
lub poza wyznaczonymi godzinami w miejscu wskazanym przez osoby zgłaszające
47 733 12 34 - w dni robocze w godz. 7:30-15:30
godziny kontroli: 6:30-7:30

KPP w Węgorzewie

Na żądanie w miejscu wskazanym przez zgłaszającego.
47 735 64 00 - całodobowo dyżurny KPP w Węgorzewie