Dworzec PKS. Olsztyn zamieni się gruntami z deweloperem? [ZDJĘCIA]

2023-01-17 07:10:00(ost. akt: 2023-01-17 08:16:03)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, trwają rozmowy w sprawie zamiany gruntów z deweloperem, który jest właścicielem części autobusowej olsztyńskiego dworca. Zamiany chce dokonać olsztyński ratusz. Sąd zajął się z kolei sporem dewelopera z kolejarzami.
Od ubiegłego wtorku działa już oficjalnie węzeł przesiadkowy Olsztyn-Śródmieście. Teren wokół, który do tej pory raczej odstraszał pasażerów zatrzymujących się tu pociągów, zmienił się nie do poznania, stając się jedną z wizytówek miasta. Czy, pamiętając o proporcjach, tak będzie też z terenem wokół olsztyńskiego dworca głównego? Tu niestety nie ma już takiej pewności.
Na pewno chcą tego władze miasta. Świadczy o tym jasna deklaracja prezydenta miasta z grudnia ubiegłego roku. — Liczymy na to, że będziemy mogli przejąć te tereny – oczywiście ekwiwalentnie, poprzez zamianę gruntów – a po drugie jako samorząd, korzystając z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, wybudować i dokończyć zintegrowany węzeł przesiadkowy, bo przecież część tramwajowa powstała. Część dworca PKP jest realizowana — powiedział wtedy prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

Wciąż jednak nie wiemy, co miasto zaproponuje deweloperowi. — Wiem, że pan prezydent ma złożyć taką propozycję — mówi Rafał Twarowski, prezes spółki Retail Provider, która jest właścicielem części autobusowej dworca, jak też w jednej dziesiątej pobliskiego wieżowca, z którym też nie bardzo wiadomo, co dalej. Większościowym właścicielem biurowca jest spółka POLREGIO, która już kilka razy próbowała sprzedać biurowiec – ostatnio za ok. 4 mln zł – ale nie wpłynęła żadna oferta. Wcześniej budynek chciała kupić spółka Retail Provider, została nawet zawarta umowa przedwstępna i spółka wpłaciła zaliczkę. Strony nie ujawniły kwoty, za jaką miał być sprzedany biurowiec, ale według nieoficjalnych informacji w grę miały wchodzić 3 mln złotych. Jednak do podpisania ostatecznej umowy sprzedaży nie doszło i od tego czasu główny właściciel próbuje sprzedać nieruchomość. Teraz ma być kolejny przetarg.

Fot. Zbigniew Woźniak

Tylko kto kupi budynek, którego rozebrania domaga się jeden ze współwłaścicieli – w tym przypadku Retail Provider? Spółka dysponuje zresztą pozwoleniem na rozbiórkę wieżowca. Ale drugi właściciel, czyli POLREGIO, jest przeciwny rozbiórce. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, do którego trafiły też zamówione przez Retial Provider i POLREGIO odmienne ekspertyzy w sprawie stanu budynku, odrzucił wniosek o nakaz wyburzenia obiektu ze względu na jego stan techniczny. PINB jedynie polecił wykonanie doraźnych remontów.
Decyzje tę podtrzymał Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Spółka Retail Provider odwołała się do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uchylił obie decyzje urzędników nadzoru budowlanego, bo sprawą właścicieli jest, jak zabezpieczą obiekt, by ten nie stwarzał zagrożenia. Mogą to zrobić poprzez remont, ale też rozbiórkę budynku. Teraz PINB jeszcze raz będzie musiał zająć się wnioskiem w sprawie stanu technicznego wieżowca. Jednak wyrok nie jest prawomocny. Strony mogą wnieść kasację do NSA.

Zdaniem dewelopera nie opłaca się wykonywać remontów budynku, który jest obecnie wyłączony z użytkowania, bo koszty będą dużo wyższe niż jego wyburzenie. Choć rozbiórka też nie jest tania. Oferty złożone deweloperowi w 2021 roku na rozbiórkę wieżowca, jak też dworca autobusowego, opiewały na kwotę ponad milion złotych. Ile byłoby to teraz?

Niewątpliwie po korzystnym wyroku WSA deweloper ma powody do zadowolenia. — Uchylenie tych decyzji przez sąd oznacza, że zostały podjęte z naruszeniem prawa — komentuje prezes Twarowski.

Jednak spraw sądowych, które toczy spółka ze spółkami kolejowymi, jest więcej. Po wyroku NSA uznającym, że Retail Provider jest stroną postępowania w sprawach dotyczących inwestycji kolejowych w Olsztynie, spółka złożyła wniosek do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego o uchylenie PKP PLK pozwolenia na budowę, które wydał im wojewoda. Wniosek został odrzucony.

— W tej sprawie już odwołaliśmy się do sądu — mówi prezes Twarowski.
Zgodnie też z wyrokiem NSA minister rozwoju i technologii musi ponownie zająć się skargą, jaką spółka Retail Provider wniosła w sprawie decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji kolejowej, którą wydał wojewoda. Tu decyzji nie ma.

Spory sądowe na szczęście nie zakłócają prac na dworcu. Budowa nowego dworca, jak też modernizacja stacji Olsztyn Główny toczą się bez przeszkód. Po starym dworcu kolejowym została już tylko dziura w ziemi. Teraz rozpoczęły się roboty fundamentowe w części placu od strony dworca autobusowego. W pozostałej części wykopu nadal trwają roboty przygotowawcze pod nowy fundament.

— Równolegle do tych prac prowadzone są prace rozbiórkowe wiaty przy peronie 1 — informuje Bartłomiej Sarna z Wydziału Współpracy z Mediami PKP S.A.
Niezmienny jest też termin zakończenia inwestycji.
 — Planujemy, że otwarcie nowego Olsztyna Głównego dla podróżnych nastąpi w drugiej połowie 2023 roku — dodaje Bartłomiej Sarna.

Nieco później, bo w 2024 roku, ma zakończyć się modernizacja torów i peronów, włącznie z nowym przejściem podziemnym na Zatorze.