W Olsztynku, porządku pilnować będzie podkom. Katarzyna Kołakowska

2023-01-13 18:30:55(ost. akt: 2023-01-13 15:58:48)

Autor zdjęcia: FB Olsztynek

W olsztyneckiej jednostce Policji odbyło się uroczyste powołanie podkom. Katarzyny Kołakowskiej na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Olsztynku. Zastąpiła tym samym, kom. Janusza Wirchanowicza, który po 25 latach służby przeszedł na emeryturę.
W poniedziałek (9 stycznia) w Komisariacie Policji w Olsztynku, w obecności policjantów i pracowników jednostki Policji, odbyła się uroczystość wręczenia rozkazu mianowania na stanowisko kierownicze.

Nowa komendantka do tej pory pełniła służbę w Zespole ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. W przeszłości przez wiele lat była związana z pionem kryminalnym.

Po uroczystym wręczeniu rozkazu odbyło się spotkanie w budynku Urzędu Miasta Olsztynka. Podkom. Katarzyna Kołakowska w obecności mł. insp. Piotra Koszczała otrzymała gratulacje od burmistrza Olsztynka - Roberta Waraksy. W wydarzeniu wziął udział także zastępca burmistrza Olsztynka - Bogusław Kowalewski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku - Andrzej Wojda.

W trakcie spotkania rozmawiano m.in. na temat wzmocnienia bezpieczeństwa na terenie Gminy Olsztynek oraz spraw bieżących w zakresie współpracy gminy i komisariatu w Olsztynku z Komendą Powiatową Policji w Olsztynie.

Wiktoria Podlewska