Olsztyńska biblioteka płaci zadziwiająco wysoki czynsz. Radny proponuje przeprowadzkę

2023-01-09 19:40:06(ost. akt: 2023-01-09 16:23:51)

Autor zdjęcia: MBP w Olsztynie

Biblioteka "Abecadło" działa w Galerii Handlowej Aura, jednak jej czynsz wydaje się być bardzo wysoki. Radny Tomasz Głażewski proponuje przeprowadzkę na olsztyńską Starówkę.
Biblioteka Abecadło powstała w roku 2006 i mieści się na III poziomie Centrum Handlowego AURA w Olsztynie. Abecadło jest jedną z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Cały projekt multimedialnej biblioteki dla dzieci został sfinansowany przez samorząd miasta Olsztyn. Biblioteka zajmuje powierzchnię 400 m² i można do niej dotrzeć ze wszystkich poziomów Centrum windą lub schodami. W swych zasobach posiada stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, skaner, kserokopiarkę, drukarkę.

Interpelacja radnego

Radny miasta Tomasz Głażewski w interpelacji do prezydent Olsztyna zwrócił się z pomysłem o przeniesienie biblioteki z CHAura na olsztyńską Starówkę.

— W chwili uruchomienia filii biblioteki w Aurze ta galeria była jedynym takim obiektem w Olsztynie. Stąd też była miejscem częstych odwiedzin mieszkańców Olsztyna i okolic. Aktualnie sytuacja jest już zupełnie inna. Galeria Warmińska przyciąga rzesze kupujących, Dekada przy dworcu jest miejscem zakupów nie tylko okolicznych mieszkańców. A zwiększające się zainteresowanie zakupami on-line ma znaczny wpływ na ilość osób odwiedzających galerie — czytamy w interpelacji radnego. — Przekłada się to zapewne również na ilość osób korzystających z wypożyczeń w bibliotece (około 50 osób dziennie). Jak i na zainteresowanie innymi formami działalności biblioteki. Koszt najmu przekracza już 200 tysięcy rocznie. Z kolei zmiana charakteru działania MOK powoduje, że niektóre z obiektów Ośrodka mogą być przeznaczone na inne niż dotychczas cele — pisze radny Tomasz Głażewski.

O możliwość przeniesienia danej filii zapytaliśmy dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej .

— W chwili obecnej nie widziałbym możliwości przeniesienia. Nie wiem, czy w zasobach gminy Olsztyn jest pomieszczenie, które spełniałoby obecny standard “Abecadła” — mówi Krzysztof Dąbkowski, dyrektor MBP w Olsztynie. I dodaje: — Multimedialna Biblioteka dla Dzieci „Abecadło" została oddana do użytku w 2006 r. w miejsce biblioteki dla dzieci przy ul Mickiewicza. Nowa placówka była kontynuacją idei „Planety 11". Ówczesne władze miasta, radni i osoby współdziałające z kulturą entuzjastycznie podjęły działania zmierzające do realizacji powołania filii bibliotecznej, która gwarantowałaby dostępność, rozwój kultury czytelniczej, spełniałaby standardy europejskie, a nawet światowe, a jednocześnie stałaby się miejscem promującym olsztyńską kulturę. Niewątpliwe “Abecadło” taką marką jest — informuje Krzysztof Dąbkowski. — Idąc tym tropem powstało bardzo dużo bibliotek w otwartych sieciach handlowych. Między innymi w Gdańsku, Warszawie, Gliwicach, czy Spocie.

Zbyt wysoki czynsz?

— Wiem, że pojawiają się zarzuty odnośnie odpłatności. Jest to jednak odpłatność bardzo konkurencyjna w stosunku do rynku komercyjnego. Roczny koszt zamyka się w granicach 250 tys — informuje dyrektor MBP w Olsztynie.

Kierownictwo MBP dodaje, iż w owej kwocie zawarty jest czynsz, koszty eksploatacji, wszelkie naprawy, ogrzewanie, czy odśnieżanie. Wskazuje także, że metraż powierzchni biblioteki to ponad 400 m².

Nowe miejsce dla Biblioteki

W interpelacji skierowanej do prezydenta Olsztyna, radny Głażewski wskazuje na nowe miejsce dla biblioteki i wiążące się z tym korzyści.

— Czy nie byłoby celowe przeniesienie biblioteki do innego obiektu będącego w posiadaniu Gminy Olsztyn. Myślę o Spichlerzu będącym we władaniu MOK. Biblioteka w takim miejscu, wraz z możliwością korzystania z otoczenia przy ul. Rodziewiczówny mogłaby być atrakcją przyciągającą rodziców z dziećmi na olsztyńską Starówkę. A współpraca z MOK który organizuje różnego rodzaju wydarzenia na Starówce i w Parku Centralnym mogłaby rozszerzyć wspólną ofertę. Środki zaoszczędzone w ten sposób mogłyby wzbogacić możliwości działalności zarówno MOK, jak i biblioteki — czytamy w dokumencie radnego.

— Umowa z Aurą obowiązuje do 2025 roku. Oczywiście jeżeli po tym czasie byłaby możliwość przeniesienia w miejsce równie atrakcyjne, spełniające obecne standardy “Abecadła”, stanowiłoby to kwestię do dyskusji. Nie zamykamy się na nowe możliwości, bo każda zmiana jest szansą — mówi dyrektor MBP w Olsztynie. — Wymaga jednak zastanowienia i pracy koncepcyjnej, czy strategii działania. Mimo wszystko, odnosząc się do obecnej odpłatności - nie jest mała, ale w stosunku do innych komercyjnych podmiotów płacimy dużo mniej.