Stomil odpowiada na przeprosiny prezydenta Olsztyna

2022-12-27 16:41:28(ost. akt: 2022-12-27 16:45:32)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Prezydent Piotr Grzymowicz wydał dzisiaj oświadczenie, w którym przeprasza zarząd Stomilu Olsztyn za swoje słowa podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Na odpowiedź nie musieliśmy długo czekać.
Nasze stanowisko w tej sprawie jest niezmienne. O absencji podczas meczu z Garbanią dwóch wpisanych na listę kierowników ds. bezpieczeństwa dowiedzieliśmy się w ostatniej chwili. Zrobiliśmy w tej sytuacji wszystko, aby mecz odbył się w bezpiecznych warunkach i aby czuwał nad tym człowiek z doświadczeniem i niezbędnymi uprawnieniami. Tak też się stało. Powiadomiona została o tym Policja, która nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń i przekazała te informacje Dyżurnemu Miasta. Pan Prezydent sam, podczas sesji powiedział, iż Policja poinformowała Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Miasta Olsztyna. Sytuacja była czysto kryzysowa i na typową formalną ścieżkę było za mało czasu. Klub został o tę kwestię zapytany przez dziennikarzy, nie zamierzaliśmy zatem niczego ukrywać. Doceniamy fakt, iż Pan Prezydent zdecydował się sprostować swoje słowa i dziękujemy za to. Kwestią otwartą pozostaje to, że w tak ważnym aspekcie został, jak mówi, wprowadzony w błąd i raczej tu możnaby dopatrywać się pewnych uchybień w temacie profesjonalizmu. Jednocześnie, docieniając sprostowanie w tej kwestii, liczymy również na podobne działanie w sprawie słów na temat finansowania klubu w sezonie 2021/2022.

Przypomnijmy, że przeprosiny prezydenta brzmiały w następujący sposób:


Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 14 grudnia br. odpowiadałem na pytania dotyczące sytuacji klubu "Stomil" S.A., w tym, pojawiające się w przestrzeni medialnej, insynuacje dotyczące rzekomego doniesienia na Policję przez urzędników ratusza, wskazującego nieprawidłowości w organizacji meczu Stomil Olsztyn - Garbarnia Kraków, który odbył się w dniu 6 sierpnia 2022 roku.

W trakcie mojej wypowiedzi, w wyniku wprowadzenia mnie w błąd, stwierdziłem, że wskazani imiennie w decyzji zezwalającej spółce "Stomil" S.A. na organizację masowych imprez sportowych w dniach 23.08. – 06.11.2022 r., kierownicy ds. bezpieczeństwa nie posiadali stosownych uprawnień. Była to informacja nieodpowiadająca stanowi faktycznemu, za co wymienione w decyzji osoby oraz kierownictwo spółki "Stomil" S.A. przepraszam.

Jednocześnie pragnę jednak zauważyć, że przy organizacji wspomnianego meczu zostały złamane obowiązujące procedury, a w szczególności Organizator – spółka "Stomil" S.A. nie powiadomił Prezydenta Olsztyna, jako organu wydającego wspomnianą decyzję, o konieczności zmiany kierownika ds. bezpieczeństwa, co spowodowało jej istotne naruszenie. Powiadomienie przez Organizatora – spółkę „Stomil” S.A. o zmianie kierownika ds. bezpieczeństwa wyłącznie Policji, jest w powyższych sprawach niewystarczające, albowiem to nie Policja wydaje ostateczną decyzję zezwalającą na organizację meczu, lecz organ administracji publicznej. W tej sprawie skierowane zostało do Organizatora pismo z prośbą o wyjaśnienie, a w efekcie dalszych działań zasugerowano rozszerzenie listy osób wskazanych w decyzji, jako potencjalnych kierowników ds. bezpieczeństwa. Organizator wystąpił o tę zmianę, co w efekcie znalazło zapis w decyzji Prezydenta Olsztyna z 27 września 2022 r. Tym samym, w sensie administracyjnym sprawa została zakończona.

W moim przekonaniu w naszych działaniach administracyjnych nie było najmniejszej złośliwości czy niechęci, a przeciwnie gotowość do zdroworozsądkowego rozwiązania problemu. Warto jednak zwrócić uwagę, że zamknięcie sprawy na gruncie administracyjnym nie powoduje wstrzymania postępowania w kontekście złamania przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, co pozostaje w gestii Policji i na co, jako administracja nie mamy wpływu. Z tego, co mi wiadomo, również na tym poziomie udało się sprawę rozwiązać bez większych konsekwencji, dlatego tym bardziej nie rozumiem jej upubliczniania przez przedstawicieli Organizatora po 4 miesiącach od jej zaistnienia. Poza wszelką dyskusją jest fakt, że nieprawidłowości pojawiły się po stronie Organizatora i dlatego eksponowanie ich medialnie przez spółkę "Stomil" S.A., jest de facto eksponowaniem braku profesjonalizmu.

Piotr Grzymowicz
Prezydent Olsztyna"