VI Kongres Przyszłości - rozmowa z Andrzejem Abako, Starostą Olsztyńskim