VI Kongres Przyszłości - rozmowa z Krzysztofem Żochowskim i Grzegorzem Kłoczko, WMSSE

VI Kongres Przyszłości - o Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej rozmawiamy z Krzysztofem Żochowskim, Prezesem Zarządu WMSSE i Grzegorzem Kłoczko , Wiceprezesem WMSSE