VI Kongres Przyszłości - rozmawiamy z Łukaszem Gałczyńskim wiceprezesem ARP SA