Wzorowy Design dla MŚP – projekty zrealizowane dzięki wsparciu Funduszy Europejskich

2022-12-15 18:30:02(ost. akt: 2022-12-15 18:35:09)   Materiał partnera
Zmieniający się rynek w Polsce potrzebuje nowoczesnych rozwiązań, zgodnych z Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju ONZ. Ich wdrożenie jest możliwe m.in. dzięki wsparciu Funduszy Europejskich.
Kluczem do sukcesu jest zarówno odpowiedni design, jak i branding. Niestety wielu przedsiębiorców nie zwraca na nie wystarczającej uwagi. A warto – bo produkty odpowiednio zaprojektowane i posiadające dobry brand są po prostu częściej kupowane.

Czym jest branding i dlaczego jest ważny dla firm?

Branding to technika marketingowa polegająca na kształtowaniu obrazu danej marki w świadomości konsumentów oraz utrwalaniu jej pozytywnego wizerunku. Kluczowe dla marki są jej nazwa, logo, slogan, strona internetowa, system identyfikacji wizualnej oraz przekaz materiałów reklamowych. Ich dokładne przemyślenie pozwala trafić do odpowiedniej grupy docelowej. Dzięki temu marka przykuwa uwagę, stając się rozpoznawalna i cieszy się dobrą reputacją oraz zaufaniem klientów. Pozwala to wyróżnić się na tle konkurencji i osiągać wysokie zyski.

A co z wzornictwem? Czy produkty wykorzystujące odpowiedni design, przygotowane z wykorzystaniem strategii wzorniczej są lepszą odpowiedzią na potrzeby klientów? Ci, którzy skorzystali z Funduszy Europejskich na ten cel są przekonani, że tak. Doskonałym tego przykładem są granty z poddziałania „Wzór na konkurencję”. Miały one na celu ułatwienie przedstawicielom biznesu współpracy z projektantami i wdrażanie innowacji wzorniczych. Konkurs z Programu Polska Wschodnia (POPW), wdrażany przez PARP, był adresowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Jego celem było przekonać przedsiębiorców, że przez umiejętne zarządzanie wzornictwem w firmie możliwe jest zwiększenie potencjału i konkurencyjności, co pozwoli na łatwe wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług firmy. Ze wsparcia można pokryć koszty zakupu urządzeń i maszyn, specjalistycznych usług doradczych, a także wartości niematerialnych i prawnych, w tym m.in. programów komputerowych.

- Z naszych danych widać, że przedsiębiorcy z Polski Wschodniej chętnie korzystali z dofinansowania projektów wspierania rozwoju wzornictwa w firmach. W ramach konkursu zawarto aż 798 umów o dofinansowanie, a łączna kwota wyniosła 662,5 mln zł.  Potwierdza to fakt, że jest duży potencjał na rozwój polskich firm, także w tym zakresie. Wspierane projekty koncentrowały się m. in. na takich trendach jak: zrównoważony rozwój, cyfrowa transformacja czy poprawa różnych aspektów życia, tzw. smart life  – komentuje prezes PARP, Dariusz Budrowski.

Jak wyglądało to w praktyce, pokazują projekty, które otrzymały dofinansowanie.

Jednym z nich był pomysł na „Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej” zaproponowany przez firmę BioMaxima S.A. specjalizującą się w produkcji podłóż mikrobiologicznych, testów, odczynników i sprzętu do diagnostyki in vitro. Projekt miał na celu wdrożenie nowego asortymentu produktów oraz realizację usług, które przyczyniłyby się do rozpoznawalności firmy i zwiększyły jej zasięgi w dziedzinie marketingu. Dzięki dofinansowaniu projektu w kwocie 2,97 mln zł, firma wprowadziła na rynek innowacyjne produkty, takie jak podłoża mikrobiologiczne i płytki kontaktowe, testy tabletkowe do oznaczania lekooporności, niezbędne w gabinetach weterynaryjnych bibułkowe krążki antybiotykowe, analizatory oraz nowoczesne płyny i media hodowlane. Zaprojektowana również została nowa strona internetowa, logo i szata graficzna materiałów reklamowych oferowanych przez BioMaxima.

Z kolei projekt „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie działań wynikających ze strategii wzorniczej” zgłoszony przez firmę TOMASZ MALEWSKI dotyczył rozwoju firmy z wykorzystaniem designu w ramach realizacji strategii wzorniczej opracowanej w etapie I konkursu „Wzór na konkurencję”. Obejmował on zaprojektowanie marki oraz nowe projekty dla produkowanych przez firmę mebli wypoczynkowych i dopasowanych do nich poduszek. Istotnym elementem projektu była strategia marketingowa obejmująca wybór wzorów i zaprojektowanie produktów oraz ich opakowań, w tym zaprojektowanie mebli drewnianych oraz ulepszenie jakości poduszek ogrodowych produkowanych przez przedsiębiorstwo, tak by były one w 100% wodoodporne. W ramach projektu dostosowano również strukturę organizacyjną firmy do zarządzania wzornictwem. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 3 mln złotych. Warto podkreślić, że również dzięki projektom stworzonym w ramach dofinansowania z PARP firma TOMASZ MALEWSKI została w 2022 roku laureatem nagrody specjalnej w konkursie Dobry Wzór 2022 w kategorii Wzór Roku Dla Kultur.

Kolejny ze zrealizowanych projektów to „Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej” zgłoszony przez firmę AS - BABUNI Sp. z o.o., który zdobył dofinansowanie w kwocie 1,2 mln zł. Firma AS BABUNI postawiła przede wszystkim na innowację i ulepszenie oferty produktów. Dzięki dofinansowaniu wprowadzono do produkcji nową linię wafli smakowych z dodatkiem mąki owsianej o przedłużonej świeżości w nowym opakowaniu, a także nowy rodzaj makaronu jajecznego – wstążeczka. Firma zyskała też nowy system identyfikacji wizualnej, czyli BRAND BOOK dla marki AS BABUNI oraz DESIGN BOOK wraz z projektami opakowań i modelowym procesem wzorniczym. Ta inwestycja pokazała, jak bardzo ważne są dziś dla małych i średnich przedsiębiorstw rozpoznawalność i skuteczna strategia marketingowa. Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, realizacja tych zamierzeń nie stanowiła dla budżetu przedsiębiorstwa dodatkowego obciążenia.
Wsparcie finansowe otrzymane w ramach konkursu „Wzór na konkurencję”, w znacznym stopniu usprawniło strategie marketingowe firm, które skorzystały z funduszy na ten cel. Przyczyniło się to do ich większej konkurencyjności na coraz bardziej wymagającym, nowoczesnym rynku. To dobre przykłady dla tych przedsiębiorców, którzy jeszcze wahają się, czy warto inwestować właśnie w odpowiednie wzornictwo. Odpowiedź jest prosta: warto to zrobić, i to jak najszybciej! A co z przyszłymi funduszami na ten cel?

Nowy konkurs „Wzornictwo w MŚP” finansowany będzie ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).
Nabór do działania, które będzie wdrażać PARP, planowany jest na 2023 r.
Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej opierają swoją działalność na lokalnym poziomie, konkurując ceną, a nie jakością i zróżnicowaniem oferty. Aby zwiększyć ich konkurencyjność oraz innnowacyjność, przewidziane w konkursie wsparcie będzie obejmowało przeprowadzenie audytu w firmach oraz stworzenie strategii wzorniczej, pozwalającej na wdrożenie innowacji. Zakłada się, że wprowadzane zmiany wzornicze będą zgodne z ideą ekoprojektowania, a tym samym wsparcie będzie jednym z ważnych elementów realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.
O środki będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej (tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) oraz – co jest nowością – części Mazowsza (bez Warszawy i przyległych powiatów, jako szóstego województwa). 

Obrazek w tresci