Olsztyński Budżet Obywatelski wraca w 2024. Wiemy na jakich zasadach

2022-12-14 16:28:03(ost. akt: 2022-12-14 15:40:13)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Dokładnie siedem i pół miliona złotych Gmina Olsztyn przeznaczy na realizację X edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. - Już teraz mieszkańcy Olsztyna mogą planować, na co te środki zostaną przeznaczone i kreować projekty, które udoskonalą nasze miasto - mówi prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.
Zasady ogólne Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego reguluje uchwała Rady Miasta Olsztyna nr VIII/117/19 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Po uwzględnieniu uwag zgłoszonych na etapie ewaluacji oraz podczas konsultacji społecznych, które odbyły się w 2022 roku Prezydent Olsztyna podpisał Zarządzenie nr 346 z dnia 24 listopada 2022 roku i tym samym ogłosił X edycję Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego OBO 2024.

Po rocznej przerwie w konsultacjach społecznych i naborze wniosków (jednak nie w realizacji projektów OBO) ruszamy z organizacją X już edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

OBO 2024 w pigułce:


Mieszkańcy Olsztyna będą mogli składać swoje propozycje tak samo jak w latach ubiegłych do projektów miejskich i osiedlowych. Jednak tym razem pula środków finansowych przeznaczonych na projekty miejskie to 2 400 000 zł a na projekty osiedlowe to dokładnie 5 100 000 zł.

Koszt realizacji projektu miejskiego nie może przekroczyć limitu:
- 800 000 zł - w przypadku projektów "twardych",
- 100 000 zł - w przypadku projektów "miękkich".

Natomiast koszt realizacji projektu osiedlowego jest uzależniony od liczby mieszkańców na danym osiedlu i nie może przekroczyć puli finansowej określonej w Zarządzeniu.

Szacunkowa wartość pojedynczego projektu osiedlowego nie może przekroczyć:
- maksymalnego limitu przyznanego osiedlu w przypadku projektów "twardych",
- 50 000 - w przypadku projektów "miękkich".


Tworząc projekt do X edycji OBO pamiętaj, aby był:

- ogólnodostępny - czyli służył wszystkim mieszkańcom Olsztyna,
- wpisywał się w katalog zadań własnych gminy i powiatu, określony ustawą o samorządzie gminnym,
- był możliwy do zrealizowania w ramach części budżetu Miasta Olsztyna przeznaczonego na Olsztyński Budżet Obywatelski,
- był możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku,
- nie stanowił wyłącznie projektu technicznego,
- był możliwy do zrealizowania na terenie własności Gminy Olsztyn,
- był skierowany do mieszkańców Olsztyna.


Źródło: UM Olsztyn