Cztery oferty na projekt i rozbudowę 1,5 km giżyckiej obwodnicy

2022-12-07 09:31:55(ost. akt: 2022-12-07 08:56:12)

Autor zdjęcia: Renata Szczepanik

Cztery podmioty złożyły oferty w przetargu na projekt i budowę obwodnicy Giżycka w ciągu drogi krajowej nr 59.
Zakres inwestycji obejmie rozbudowę drogi do przekroju dwujezdniowego, budowę dodatkowych jezdni obsługujących tereny przylegające do obwodnicy, budowę mostu i wiaduktu, przebudowę skrzyżowań oraz budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Rozbudowa będzie kontynuacją zakończonej w 2021 roku inwestycji obejmującej budowę ronda wraz z rozbudową DK59 do przekroju dwujezdniowego na odcinku około 1 km. Planowana inwestycja obejmie kolejne 1,5 km. Będzie to droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2x2 i nośności 11,5 tony na oś. 

rondo przy ul. Nowowiejska/Obwodowa/Świderska
Fot. Renata Szczepanik
rondo przy ul. Nowowiejska/Obwodowa/Świderska

Cztery podmioty złożyły oferty w przetargu na projekt i budowę obwodnicy Giżycka w ciągu drogi krajowej nr 59. Najniższą cenę - 105,2 mln zł - zaproponowało konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska z Warszawy oraz Aldesa Construcciones z Madrytu, najwyższą - 121,5 mln zł - firma Budimex z Warszawy.

Fot. gov.pl/web/gddkia-olsztyn

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast nie wlicza się ich do czasu realizacji robót.
ona