Szpital Dziecięcy w Olsztynie idzie z duchem czasu. Nowy sprzęt i modernizacja Oddziału Klinicznej Onkologii i Hematologii pomogą w leczeniu małych pacjentów

2022-12-05 20:30:05(ost. akt: 2022-12-05 16:21:42)
Nowy mikroskop w Szpitalu Dziecięcym

Nowy mikroskop w Szpitalu Dziecięcym

Autor zdjęcia: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztyni

Do olsztyńskiego szpitala dziecięcego co roku trafia ponad 1,6 tysiąca dzieci z nowotworami. Dzięki modernizacji bazy i doposażeniu w odpowiedni sprzęt Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej zmienił się nie do poznania i jest jedną z najnowocześniejszych placówek tego typu w Polsce.
Sale chorych mają klimatyzację oraz dodatkowe wyposażenie dla rodziców, a w salach dla najmłodszych pacjentów znalazły się zestawy niemowlęce do pielęgnacji. W oddziale znajdują się również dwie ogólnodostępne kuchnie, bawialnia i strefa rodzica. Nowy oddział zyskał także odrębny pokój do udzielania porad psychologicznych.

Nowy angiograf
Fot. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztyni
Nowy angiograf

— Fundusze pozyskane z projektu unijnego pozwoliły również na doposażenie szpitala w nowoczesną aparaturę medyczną służącą m.in. do operacyjnego leczenia nowotworów (specjalistyczny mikroskop operacyjny, zestaw do nowotworowych operacji laparoskopowych 3D, narzędzia chirurgiczne, wiertarki do zabiegów operacyjnych nowotworów w obrębie części twarzowej czaszki) oraz do diagnostyki radiologicznej (angiograf ze zintegrowanym aparatem USG, aparat MRI). Dzięki dofinansowaniu powstały również dwie nowe pracownie - diagnostyki naczyniowej i pracownię rezonansu magnetycznego — mówi dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek.

Szpital Dziecięcy w Olsztynie jest pierwszym szpitalem w regionie, który w 2021 roku rozpoczął realizację kompleksowego programu poprawy dostępności placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami. Było to możliwe dzięki rządowemu programowi "Dostępność Plus dla Zdrowia". Na likwidację barier i poprawę dostępności w najważniejszych obszarach uzyskano 2 mln zł z Ministerstwa Zdrowia. Dodatkowo 2,5 mln na ten cel przeznaczył Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

— Ważne jest inwestowanie w zdrowie. Gdy pojawiła się możliwość modernizacji szpitala dziecięcego, nie wahaliśmy się ani chwili. Samorząd województwa jak najszybciej przekazał potrzebne środki, ponieważ zależy nam na zaspokojeniu potrzeb pacjentów i lekarzy. Jest to imponujące, że w naszym szpitalu pracuje tak dobrze wykwalifikowana kadra — mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. — Szpital Dziecięcy w Olsztynie jest już znany w całej Polsce dzięki naszym lekarzom i odpowiednim instrumentom medycznym. Można śmiało powiedzieć, że liderem inwestycyjnym i zachodzących przemian w naszym województwie jest właśnie Szpital Dziecięcy. To, co ta placówka osiągnęła pod kierownictwem pani dyrektor napawa nas dumą!

Fot. Lidia Wieczorek

Celem projektu "Dostępność Plus dla Zdrowia" jest dostosowanie szpitala do obowiązujących standardów dostępności i poprawa dostępu do świadczeń medycznych oraz jakości obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami. Projekt zapewnia poprawę dostępności we wszystkich 4 kategoriach: dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i organizacyjnej. W zakresie architektonicznym i cyfrowym głównym celem jest dostosowanie obiektu przychodni specjalistycznej. Dofinansowanie pozwoliło także na podniesienie kompetencji pracowników szpitala w zakresie komunikacji i organizacji. Dzięki projektowi przeszkolono 200 pracowników szpitala w zakresie komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, a 50 osób ukończyło kursy polskiego języka migowego. Możliwe było również utworzenie nowego stanowiska - pełnomocnika dyrektora ds. dostępności, które objął mgr Grzegorz Adamowicz.

Rezonans
Fot. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztyni
Rezonans

Dodatkowo zaprojektowano i wyprodukowano 800 jednolitych uniformów dla personelu. W ramach tego komponentu organizacyjnego zostało utworzone stanowisko asystenta pacjenta. Funkcję tę pełni Magdalena Jabłonowska, której zadaniem jest udzielanie niezbędnej pomocy na terenie placówki osobom ze szczególnymi potrzebami.

Natomiast w przychodni specjalistycznej wdrożono system zarządzania ruchem pacjentów oraz system kolejkowy dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami. System ma za zadanie wspomagać placówkę i jej personel w obsłudze pacjenta oraz kierować ruchem w sposób najbardziej przyjazny pacjentom. Komunikaty dźwiękowe dzięki instalacji pętli induktofonicznych są słyszalne dla osób niedosłyszących. System posiada komunikaty również w języku migowym.

Podniesienie standardu leczenia w szpitalu było możliwe dzięki realizacji dwóch programów: „Poprawa warunków leczenia dzieci z chorobami hematoonkologicznymi poprzez modernizację bazy Oddziału Klinicznego Onkologii i Hematologii Dziecięcej i doposażenie w sprzęt do leczenia chorób nowotworowych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie” i „Dostępność Plus dla Zdrowia". Całkowita wartość projektu poprawy warunków wynosiła 19,4 mln zł, z czego 13,7 mln zł pochodziło z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a prawie 4,9 mln zł stanowił wkład Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Nowy mikroskop w Szpitalu Dziecięcym
Fot. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztyni
Nowy mikroskop w Szpitalu Dziecięcym