Ogromna inwestycja w centrum Olsztyna zbliża się ku końcowi. Postępy prac przy węźle Olsztyn-Śródmieście

2022-12-05 18:16:09(ost. akt: 2022-12-06 08:31:51)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Rośnie węzeł przesiadkowy Olsztyn - Śródmieście, który już mocno odmienił centrum Olsztyna. I choć prace postępują wykonawca musiał wydłużyć termin realizacji umowy, z uwagi na początkowe wstrzymanie realizacji robót.
Teren kończący ulicę 1 Maja przy przejściu podziemnym na Zatorze i nowo utworzonym peronie kolejowym Olsztyn Śródmieście do niedawna był bardzo zaniedbany. Pomimo wielu trudności, budowa węzła przesiadkowego przy skrzyżowaniu ulic Partyzantów i 1 Maja idzie w dobrym kierunku.

Realizacja inwestycji nie była prosta ze względu na odkrycia archeologiczne, takie jak odnalezienie pozostałości cmentarza ewangelickiego na terenie budowy w 2018 roku. Wymusiło to podjęcie odpowiednich kroków formalnych, które tylko opóźniły prace.

W ostatnich tygodniach wykonawca rozebrał ponad 50 znajdujących się tam garaży i budynków gospodarczych. Ponadto wykonał też kanalizację deszczową, dzięki czemu podczas ulewnych opadów piwnice okolicznych budynków nie będą już zalewane.

Obecnie trwa zagospodarowanie terenu i dojazdów do przystanku PKP, wraz z siedmioma miejscami krótkoterminowego postoju dla samochodów. Dodatkowo na ul. Partyzantów pojawiły się już dwa wejścia, które kierują podróżnych do dworca.

Fot. Zbigniew Woźniak

Wykonawca zrobił już podbudowę i ułożył krawężniki, do zrobienia pozostała jeszcze nawierzchnia. Ponadto posadowione zostały słupy oświetleniowe i 175 koszy gabionowych, w których zostały zasadzone krzewy. Trwają wykańczanie pawilonu pamięci, który upamiętni istniejący kiedyś tutaj cmentarz ewangelicki. Nad przebiegiem prac od początku czuwali archeolodzy, ponieważ założony w XIX wieku cmentarz ewangelicki został zlikwidowany tylko formalnie i powierzchniowo.