VI Kongres Przyszłości - Jakie wyzwania przyszłości stoją przed ochroną zdrowia?

VI Kongres Przyszłości - rozmawiamy z Anną Osłowską dyrektorką ZOZ w Nidzicy