Rozpoczęła się LIII sesja Rady Miasta w Olsztynie. W planie m.in oświata, podwyżki mandatów i i zmiany opłat za śmieci

2022-11-29 10:13:02(ost. akt: 2022-11-29 10:48:40)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Sesja Rady Miasta to jeden z najważniejszych momentów każdego miesiąca w życiu mieszkańców Olsztyna. Radni jak co miesiąc będą podejmować kluczowe decyzje, które w mniejszy lub większy sposób wpłyną na życie każdego olsztynianina i olsztynianki.
W dzisiejszym planie obrad jest m.in informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022 w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Olsztyn, określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olsztyn, czy ustalenie warunków w sprawie przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Radni podejmą również temat podwyżki mandatów za bezprawne przejazdy komunikacją miejską i określą, kto może korzystać z ulg na przejazdy komunikacją miejską.

W planie obrad znajdziemy również określenie nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty za pojemniki i worki o określonej pojemności. Jeśli uchwała przejdzie, będzie drożej.

 • Treść odświeża się automatycznie. Ostatnie odświeżenie: dzisiaj, 12:53

 • 29 lis 2022 10:54
  Ustala się następującą wysokość opłat w 2023 roku za każdą dobę przechowywania statku lub innego
  obiektu pływającego usuniętego z obszaru wodnego, w okolicznościach określonych w § 1, w przypadku:
  1) rower lub skuter wodny –23 zł za dobę;
  2) poduszkowiec – 41 zł za dobę;
  3) statek o długości kadłuba do 10 m - 66 zł za dobę;
  4) statek o długości kadłuba do 20 m - 122 zł za dobę;
  5) statek o długości kadłuba powyżej 20 m - 182 zł za dobę;
 • 29 lis 2022 10:54
  Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2023 roku za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na obszarach wodnych Miasta Olsztyna:

  Ustala się następującą wysokość opłat w 2023 roku za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego
  z obszaru wodnego, gdy prowadzi go osoba znajdująca się w stanie po spożyciu alkoholu, środka działającego
  podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego, w przypadku:
  1) rower lub skuter wodny – 63 zł;
  2) poduszkowiec – 122 zł;
  3) statek o długości kadłuba do 10 m - 148 zł;
  4) statek o długości kadłuba do 20 m - 182 zł;
  5) statek o długości kadłuba powyżej 20 m - 240 zł;
 • 29 lis 2022 10:52
  Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana praca społecznie użyteczna w roku 2023:

  Szkoła Podstawowa Nr 33

  Zespół Przedszkolno-Szkolny Nr 1

  Ośrodek Sportu i Rekreacji

  Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

  Szkoła Podstawowa Nr 18

  Szkoła Podstawowa Nr 15

  Przedszkole Miejskie Nr 24

  Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
  Olsztyn

  Schronisko dla Zwierząt

  Przedszkole Miejskie Nr 13

  Przedszkole Miejskie Nr 4

  Przychodnia Specjalistyczna

  Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
  ul. Niepodległości 44

  Szkoła Podstawowa nr6

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie
 • 29 lis 2022 10:50
  Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana praca społecznie użyteczna w roku 2023:

  Na podstawie powyższego Rozporządzenia określającego tryb wyznaczania przez organ gminy zakładów pracy, na rok 2023 wyznaczono 15 zakładów pracy na terenie miasta Olsztyna.
  Wyznaczone zakłady pracy w 2023 roku mogą przyjąć 1716 skazanych, o 1354 osób więcej, niż wynika z potrzeb Sądu Rejonowego.
 • 29 lis 2022 10:49
  Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana praca społecznie użyteczna w roku 2023:

  Z uwagi na to, że przeważająca większość skazanych to osoby bez kwalifikacji, bądź z niskimi kwalifikacjami, powinni być kierowani do prostych prac fizycznych, takich jak prace porządkowe czy konserwatorskie.
 • 29 lis 2022 10:49
  Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana praca społecznie użyteczna w roku 2023:

  Przewidywana liczba skazanych zobowiązanych do wykonywania pracy wynosi 362 osób. Średni wymiar kary ograniczenia wolności przypadający na jednego skazanego za wykroczenie wynosi 40 godzin, a skazanego za przestępstwo 150 godzin.