Sąd w Kętrzynie skazał znanego chirurga i radnego

2022-11-28 17:23:21(ost. akt: 2022-11-28 15:35:24)

Autor zdjęcia: Archiwum Gazety Olsztyńskiej

Sąd Rejonowy w Kętrzynie skazał lekarza i radnego Mirosława S. na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Mimo odwołania złożonego przez obrońcę tego znanego chirurga Sąd Okręgowy utrzymał wyrok w mocy.
Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł wiosną 2021 roku.

— Sąd Rejonowy w Kętrzynie (…) uznał Mirosława S. za winnego tego, że w okresie od 21 marca 2019 r. do dnia 24 marca 2019 r., mając jako lekarz dyżurny i specjalista chirurg Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Kętrzynie obowiązek opieki nad pacjentką, naraził ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Sąd ustalił, że oskarżony z powodu m.in. zaniedbań w procesie diagnostycznym, zaniechania systematycznych badań lekarskich polegających na badaniu brzucha pacjentki oraz badaniu podstawowych parametrów życiowych pacjentki, a także wskutek wykonania zbyt późno badań laboratoryjnych oraz braku właściwej interpretacji wyników tych badań, nie rozpoznał u pacjentki zatoru tętnicy krezkowej w czasie, kiedy można było zastosować skuteczne leczenie ratunkowe. Skutkowało to nieumyślnym spowodowaniem śmierci pacjentki — wyjaśnia sędzia Adam Barczak, rzecznik prasowy do spraw karnych Sądu Okręgowego w Olsztynie.

— Sąd (…) skazał go za to na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 2 lat próby. Ponadto Sąd orzekł wobec oskarżonego zakaz wykonywania zawodu lekarza na okres 1 roku oraz zasądził od oskarżonego nawiązkę na rzecz oskarżyciela posiłkowego w kwocie 10 tys. zł — dodaje rzecznik.

Ten wyrok został zaskarżony przez obrońcę Mirosława S. Sąd Okręgowy utrzymał wyrok kętrzyńskiego sądu w mocy. Tym samym ten stał się prawomocny.

Niedługo kętrzyński sąd wyda jednak kolejny wyrok w innej sprawie, która wcześniej zakończyła się uniewinnieniem lekarza. Od tego wyroku odwołał się z kolei prokurator, a Sąd Okręgowy w Olsztynie uchylił zaskarżony wyrok sądu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Kętrzynie.

Przypomnijmy jeszcze, że w maju 2017 r. lekarz został skazany „za czyn z art. 286 par. 1 Kodeksu karnego i art. 49 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres 2 lat próby”.

— Wyrok w tej sprawie nie był zaskarżany i uprawomocnił się 19 maja 2017 r. — dodaje rzecznik.

Chirurg przez wiele lat z przerwami był związany z szpitalem w Kętrzynie. Ostatnio swoją pracę w powiatowej lecznicy zakończył 30 kwietnia 2019 r. W 2018 r. Mirosław S. został wybrany radnym Rady Powiatu Kętrzyńskiego. Decyzję o tym, czy dalej będzie mógł sprawować swój mandat, podejmie Komisarz Wyborczy w Olsztynie.

Wojciech Caruk