Pracownicy socjalni z wyróżnieniami Amicus Bonus

2022-11-26 13:28:29(ost. akt: 2022-11-25 17:00:57)

Autor zdjęcia: WMUW

Zapobiegają izolacji, marginalizacji i społecznemu wykluczeniu. Aktywizują podopiecznych. Na Warmii i Mazurach w pomoc socjalną 71 337 podopiecznym jest zaangażowanych ponad 7 tysięcy osób. Kilkunastu z nich zostało wyróżnionych nagrodami Amicus Bonus.
23 listopada jest obchodzonym na całym świecie Dniem Pracownika Socjalnego. Stał się też okazją do wręczenia nagród Amicus Bonus, które od 15 lat są przyznawane na Warmii i Mazurach tym, którzy wyróżniają się w opiece nad potrzebującymi.

— Na Warmii i Mazurach są ludzie, których cechuje wysoki profesjonalizm oraz empatia. Zawsze są gotowi wspierać drugiego człowieka (…). Dziękuję za gotowość niesienia pomocy — napisała w swoim liście do pracowników socjalnych w regionie Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

— Wszystkim pracownikom publicznych służb zatrudnienia w dniu ich święta gratuluję dotychczasowych dokonań. Proszę przyjąć najlepsze życzenia wielu sukcesów, spełnienia marzeń oraz powodzenia w realizacji zamierzeń. Życzę, by wykonywane zadania dawały im jak najwięcej radości, satysfakcji oraz społecznego uznania. Raz jeszcze dziękuję państwu za tę wyjątkową służbę dla dobra bliźnich — stwierdził wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki.
Uroczystość wręczenia nagród Amicus Bonus odbyła w auli urzędu wojewódzkiego w Olsztynie. Zgromadziła pracowników pomocy społecznej, samorządowców oraz przedstawicieli najbardziej aktywnych organizacji pozarządowych z regionu.

— Nasz dom jest dla osób w podeszłym wieku i somatycznie chorych. Tu szczególnie wymagana jest opieka pielęgnacyjna. W tej chwili mamy 63 podopiecznych. Praca w domu pomocy społecznej wymaga tego, żeby najzwyczajniej kochać ludzi. Uśmiechnąć się, potrzymać za rękę. To trzeba mieć w sobie — powiedziała „Gazecie Olsztyńskiej” — jeszcze przed ogłoszeniem listy nagrodzonych — Maria Kobuszewska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

Moment odczytania listy laureatów nagród Amicus Bonus oraz wręczenia wyróżnień należał do najbardziej wzruszających chwil uroczystości. Statuetki Amicus Bonus przyznawano w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej.
Za wieloletnią działalność zawodową na rzecz osób najbardziej potrzebujących, w tym w szczególności dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, za pomoc i wsparcie, zaangażowanie i profesjonalizm w świadczeniu usług, empatię i zrozumienie oraz stwarzanie mieszkańcom atmosfery przyjaźni i poszanowania — statuetkę Amicus Bonus w kategorii indywidualnej otrzymał Henryk Stańczyk — Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Suszu.

W kategorii zespołowej — za działania na rzecz osób najbardziej potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem społecznym, nowatorskie rozwiązania w zakresie budowania na terenie Bartoszyc systemu pomocy społecznej oraz działalność animacyjną na rzecz środowiska lokalnego — statuetką został nagrodzony Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

Na tym nie koniec. Medale oraz listy gratulacyjne otrzymali: Michał Maria Kozłowski — dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Grazymach, Dorota Kowalska — kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie, Maria Kobuszewska — dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach, Halina Brym — kierownik Działu w Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie, Beata Rogala — kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu, Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku, Beata i Dariusz Tuptońscy — prowadzący Rodzinny Dom Dziecka Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Braniewie, Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku, Teresa Sienkiewicz — emerytowana dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, Mirosława Ormanowska — emerytowana dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie i Helena Czuper — emerytowana kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczkach.

— Specyfika województwa, bezrobocie, niskie dochody — to sprawia, że praca społeczna to nie tylko zawód, ale służba, wręcz misja — powiedziała do uczestników wydarzenia dr Katarzyna Białobrzeska z Federacji FOSa.
Nagroda Amicus Bonus została pierwszy raz wręczona w 2007 roku przez ówczesnego wojewodę warmińsko-mazurskiego. Każdego roku z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przyznawane są 2 statuetki Amicus Bonus w kategorii indywidualnej i zespołowej oraz medale — wyróżnienia Amicus Bonus. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są pracownikom pomocy społecznej, samorządowcom oraz najbardziej aktywnym organizacjom pozarządowym z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Są to ludzie, którzy zajmują się zapobieganiem izolacji, marginalizacji i społecznemu wykluczeniu, aktywizują do rozwiązywania własnych problemów, dbają o system opieki nad dziećmi i młodzieżą, realizują lokalne programy służące zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych. Pracują na rzecz pojedynczych ludzi, rodzin i całych lokalnych społeczności.


Stanisław Kryściński