Bezpieczne podróże koleją przez mosty i wiadukty kolejowe na Mazurach

2022-11-23 15:56:22(ost. akt: 2023-02-01 11:38:31)
Budowa wiaduktu kolejowego w Woszczelach

Budowa wiaduktu kolejowego w Woszczelach

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy wsparciu finansowym z funduszy unijnych rozpoczęły modernizację linii kolejowej nr 38 na trasie Ełk – Giżycko. Jednym z kluczowych elementów inwestycji jest budowa oraz przebudowa obiektów inżynieryjnych, w tym mostów oraz wiaduktów kolejowych. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Obrazek w tresci

Między Ełkiem a Giżyckiem przebudowanych zostanie łącznie 59 obiektów inżynieryjnych, w tym m.in. pięć mostów oraz trzy wiadukty. Wybudowane zostaną także nowe wiadukty – kolejowy w Giżycku oraz drogowy w Wydminach. Obiekty zastąpią przejazdy kolejowo-drogowe.

Obecnie najbardziej zaawansowane prace prowadzone są przy przebudowie wiaduktu kolejowego nad drogą gminną w Woszczelach. Stara konstrukcja została rozebrana, postępuje budowa nowej, która będzie liczyła ponad 15 metrów długości oraz 7,5 metra szerokości. Prace zakończą się w I kwartale 2023 roku.

Obrazek w tresci

Rozpoczęły się także roboty na dwóch mostach kolejowych w Starych Juchach. Pierwszy zlokalizowany jest nad jeziorami Ułówki i Rękaty, drugi – nad rzeką Stara Młyńska Struga. Oba obiekty zostały już rozebrane, wkrótce ruszy budowa nowych. Zakończenie prac planowane jest na III kwartał 2023 roku.

Budowa i przebudowa obiektów inżynieryjnych, a także wymiana torów, urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz przebudowa nastawni na stacji Giżycko zapewnią sprawne i bezpieczne przejazdy koleją między Ełkiem a Giżyckiem.


Elektryfikacja linii umożliwi zwiększenie maksymalnej prędkości pociągów pasażerskich z 80 do 160 km/h, a towarowych – do 120 km/h. Podróż pociągiem między Olsztynem a Ełkiem – przez Giżycko i Korsze – skróci się o około 50 minut i wyniesie około 2 godzin.

Zwiększy się dostęp do kolei w regionie dzięki przebudowie stacji Stare Juchy, Wydminy i Giżycko oraz przystanków kolejowych Woszczele i Siedliska. Nowe perony będą wyższe, co ułatwi podróżnym wsiadanie oraz wysiadanie z pociągów. Będą wiaty, ławki oraz czytelna informacja pasażerska. Wszystkie zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wyposażone zostaną w pochylnie oraz ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych i niedowidzących.

Obrazek w tresci

Projekt „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją – etap I”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Materiał informacyjny PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.