„Idea Rozwoju Twojego Biznesu”: skorzystaj z cyklu spotkań z ekspertami

2022-11-21 20:10:14(ost. akt: 2022-11-22 13:54:07)
Jak prowadzić firmę gdy wojna, pandemia czy inne trudne do przewidzenia zdarzenia utrudniają dostęp do surowców czy współpracę z kontrahentami? Zastanawiasz się, co zrobić z firmą, gdy zdecydujesz się przejść na emeryturę? Eksperci w minionym tygodniu wskazywali przedsiębiorcom możliwe rozwiązania i radzili jak z nich skorzystać.

Wspomniane zagadnienia były tematami podjętymi w ramach cyklu wideokonferencji pod wspólnym tytułem „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”. Webinaria prowadzone przez ekspertów z dziedziny prawa i jego stosowania w praktyce, odbywają się w każdy wtorek i czwartek. Organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii bezpłatny cykl 10 wideokonferencji online, potrwa do 8 grudnia 2022 r. Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie rodzimym przedsiębiorcom najnowszych rozwiązań i regulacji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Zagadnienia dotyczą kwestii prawnych, ważnych regulacji oraz nowych rozwiązań w danych obszarach tematycznych.

Zakłócone dostawy i sprzedaż
We wtorek 15 listopada odbyła się wideokonferencja Zakłócenia łańcuchów dostaw w Polsce po agresji Rosji na Ukrainę. Aktualne wyzwania i zagrożenia dla firm”. Rozpoczęła ją prezentacja dr Michała Polańskiego z Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ukazująca istotę problemu. Jak mówił ekspert, zbrojna agresja Rosji przeciw Ukrainie zmieniła w istotny sposób perspektywy polskiej i światowej gospodarki. W Polsce zakłóciła działalność niemal co drugiej firmy. Przerwane łańcuchy dostaw negatywnie wpływają na prowadzoną przez nie działalność gospodarczą. Związane jest to przede wszystkim z ograniczeniami sprzedaży oraz koniecznością poszukiwania nowych dostawców i zamienników. Szczególnie małe firmy przy wyborze dostawcy zazwyczaj kierowały się dostępnością materiałów, a nie lokalizacją, podpisując umowy z jednym kontrahentem, z jednego regionu świata. Problem stwarzają również deficyty surowców. Mikołaj Tauber, ekspert z Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Mińsku skupił się na szczegółach pomocy firmom. Polska Agencja Inwestycji i Handlu świadczy pomoc dostosowaną do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Firmom, które w skutek wojny były zmuszone wycofać się z Ukrainy, Rosji czy Białorusi, pomaga nawiązać współpracę z nowymi panterami biznesowymi, oferując m.in. kompleksowe pakiety informacyjne o poszczególnych rynkach czy szczegółowe strategie ekspansji produktu, oraz organizując spotkania dwustronne. Równolegle planowane są szkolenia i konsultacje dotyczące wejścia na rynek i wymiany handlowej z Ukrainą w procesie jej odbudowy - dla różnych branż i sektorów gospodarki.

Do dyskusji dołączyli: Vasilisa Dzehtiarenka, prezes zarządu Clever Logistic sp. z o.o. oraz Janusz Dziugiewicz, menadżer ds. Eksportu na rynki Południowo-Wschodnie w firmie Szynaka Meble sp. z o.o. Zarówno oni, jak i zgłaszający pytania widzowie spotkania byli zgodni, że zakłócenia w łańcuchach dostaw mają największy wpływ na firmy z sektora transportowego, przemysłowego i handlowego. Wspólnie wskazywali na konieczność nieustannego uczenia się zarządzania ryzykiem związanym z łańcuchami dostaw i budowania planów alternatywnych rozwiązań. Wszyscy byli też zgodni, że dla rozwiązywania takich problemów szczególnie ważna jest szybka cyfryzacja firm. Łatwy dostęp do informacji o potencjalnych partnerach pozwala bowiem działać natychmiast i skutecznie. Zapis spotkania można obejrzeć na www.parp.gov.pl/idearozwojubiznesu.

Firma z pokolenia na pokolenie
Jednym z wyzwań, przed którymi stoi biznes rodzinny, jest perspektywa przekazania firmy kolejnym pokoleniom, czyli przeprowadzony z powodzeniem proces sukcesji. Te kwestie były tematem kolejnej wideokonferencji, która odbyła się 17 listopada pod tytułem „Jak z sukcesem przekazać firmę następcom? Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstw osób fizycznych”.
Z danych PARP wynika, iż w Polsce obecnie tylko pięć proc. firm rodzinnych stanowią przedsiębiorstwa wielopokoleniowe, czyli takie, które zrealizowały co najmniej jeden proces sukcesji. Ten niewielki odsetek jest zrozumiały, zważywszy na fakt, że wolnorynkowa gospodarka jest w Polsce stosunkowo nowa. Jak wskazał Łukasz Martyniec z Kancelarii Sukcesyjna sp. z o.o., spośród ok. 3 mln przedsiębiorców działających w Polsce, 240 tys. przekroczyło wiek emerytalny, a na ustalenie zarządcy komisarycznego zdecydowało się niespełna kilka procent z nich. To pokazuje skalę problemu, bo w przypadku jednoosobowych działalności śmierć właściciela firmy kończy jej byt. Ustanowienie zaś sukcesora przedłuża jej działalność. Pozwala dalej pracować osobom zatrudnionym przez firmę czy kontynuować umowy z kontrahentami. W tym czasie spadkobiercy mogą zdecydować o dalszych losach firmy.

Rangę problemu potwierdziła Natalia Fiedeń z Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, wyjaśniając, że stworzenie takiej możliwości (i rozwiązanie pilnego problemu) miało na celu wprowadzenie cztery lata temu do obrotu prawnego ustawy o sukcesji.

Prezentacja autorstwa Magdaleny Biedrzyckiej - MBA LAW Kancelaria Adwokacka wykazała, iż każda firma, która ma w perspektywie sukcesję rodzinną, jest w nieco innej sytuacji m.in. ze względu na liczbę sukcesorów i ich dotychczasowe zaangażowanie w biznes. Przed ustanowieniem zarządcy bardzo ważne jest precyzyjne określenie potrzeb każdego przedsiębiorstwa indywidualnie.
Na zakończenie wideokonferencji, eksperci odpowiadali na pytania wyjaśniając wszelkie meandry działania instytucji sukcesji w firmach rodzinnych.

Kolejne wideokonferencje
W bieżącym tygodniu odbędą się kolejne dwa spotkania. Na pierwszą wideokonferencję zatytułowaną „Nowelizacja ustawy o CEIDG. Nowe rozwiązania dla przedsiębiorców krok po kroku” zapraszamy 22 listopada. Natomiast 24 listopada przewidziano spotkanie z ekspertami, którzy poruszą temat „Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych - know-how, usługi i wsparcie z zakresu transformacji cyfrowej dla przedsiębiorców”.
Wszystkie wideokonferencje można obejrzeć pod linkiem: parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Obrazek w tresci