Zmiana trendów na rynku pracy w Polsce. Idzie nowe? - Patrycja Wojciechowska - Wachuła

2022-11-17 19:46:50(ost. akt: 2022-11-17 19:46:54)

“Elastyczność to przyszłość! A zawody i kompetencje przyszłości to mój ulubiony temat” - mówi Patrycja Wojciechowska - Wachuła, koordynator badania wojewódzkiego “Barometru zawodów” z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Ma dwudziestoletnie doświadczenie w Publicznych Służbach Zatrudnienia! Doskonale orientuje się w trendach na rynku pracy! Z pewnością wniesie cenny wkład w przedmiotową dyskusję.

Patrycja Wojciechowska - Wachuła - absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - kierunek pedagogika społeczna. Karierę zawodową rozpoczęła w 2002 roku w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej pracując przy projekcie dla osób bezrobotnych. Od 2003 roku związana z Publicznymi Służbami Zatrudnienia - w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie pracuje do dziś. Od początku kariery zawodowej związana z problematyką rynku pracy, analizą czynników wpływających na gospodarkę regionu oraz popytowo - podażową stroną rynku pracy. Koordynator projektów aktywizacyjnych skierowanych szczególnie do osób długotrwale bezrobotnych. Ekspert w projektach finansowanych ze środków EFS w tym m.in: „Nauka i doświadczenie służb zatrudnienia Unii Europejskiej”, „Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska szarej strefy na rynku pracy” i wielu innych. Od 2014 roku koordynator wojewódzki badania „Barometr zawodów”, w którym we współpracy z ekspertami rynku pracy opracowuje prognozy dotyczące zawodów deficytowych i nadwyżkowych na rynku pracy. Obecnie studentka czwartego roku psychologii klinicznej i osobowości oraz neuropsychologii. W pracy zawodowej łączy wiedzę i doświadczenie z otwartością na nowe wyzwania Fascynacja ludzką naturą oraz niewykorzystywanym na co dzień potencjałem, jaki drzemie w człowieku skłonił ją do połączenia obecnej pracy z psychologią.