Powiat Olsztyński rozpoczyna prace nad nową strategią swojego rozwoju

2022-11-16 17:33:56(ost. akt: 2022-11-16 15:17:36)

Autor zdjęcia: Powiat Olsztyński

Głównym celem każdej strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego jest poprawa warunków życia ludzi. Ważne jest określenie ich potrzeb, poznanie ich opinii i oczekiwań. Na tej podstawie wyznaczane są mniej lub bardziej priorytetowe cele, które powinny być realizowane przez administrację samorządową.
Aktualność, przyjętej przez radnych w styczniu 2017 roku, „Strategii rozwoju Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-2025” kończy się już za kilkanaście miesięcy. Dlatego samorząd przystąpił właśnie do prac nad kolejnym dokumentem planistycznym, który ma obowiązywać do 2030 roku.

— Przyśpieszenie prac ma też związek z faktem, że ten dokument stracił swoją aktualność w wyniku zmian, jakie zaszły w otoczeniu funkcjonowania powiatu: pandemia, wojna w Ukrainie i związany z nią kryzys. Dlatego chcielibyśmy jak najszybciej opracować nową strategię, która będzie dostosowana do nowych realiów, i która pomoże nam podejmować najważniejsze decyzje — mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Zgodnie z metodologią opracowywania takiego dokumentu, pierwszym etapem jego tworzenia jest postawienie diagnozy aktualnego stanu społeczno-gospodarczego. Uzyskanie odpowiedzi na pytania o to, jak żyje się w powiecie, jakie są oczekiwania i potrzeby jego mieszkańców, jakie ma mocne, a jakie słabe strony, co może być szansą, a co jest zagrożeniem dla jego rozwoju. Odbywa się to różnymi metodami, ale najważniejsza to zebranie opinii mieszkańców, gdyż to oni tak naprawdę tworzą i będą realizować swoją strategię.

— Dlatego przygotowaliśmy anonimową, internetową ankietę – kwestionariusz ponad 40 pytań, na których udzielenie odpowiedzi potrzeba około 10 minut — dodaje starosta olsztyński. – Zachęcam mieszkańców do jej wypełnienia, a tym samym wzięcia udziału w pracach nad zwiększeniem komfortu życia i pracy w powiecie.

Zebrane tą drogą opinie posłużą do dalszych prac zmierzających do sformułowania misji powiatu, wyznaczającej kierunki jego rozwoju, jak i celów, jakie w najbliższych latach chce osiągnąć, aby jak najpełniej zaspokoić potrzeby jego mieszkańców. Dokument ma być gotowy do końca przyszłego roku. Przygotowuje go Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z Cieszyna.

Powiat olsztyński jest największym zarówno pod względem liczby ludności oraz powierzchni powiatem województwa warmińsko-mazurskiego. Pod względem administracyjnym powiat olsztyński składa się z dwunastu gmin. W jego skład wchodzi 5 miast i 447 miejscowości. Jest tez drugim po Olsztynie, obszarem gospodarczym regionu.

Kwestionariusz jest dostępny pod adresem: ankieta.deltapartner.org.pl/powiat_olsztynski_sr

Fot. materiały prasowe