„Idea Rozwoju Twojego Biznesu”: trwa druga odsłona

2022-11-14 18:43:37(ost. akt: 2022-11-15 21:29:42)
Prowadzisz już biznes, ale chcesz się rozwijać, pokonując ograniczenia? Masz pomysł, ale brakuje Ci pieniędzy na start? Nie musisz szukać daleko: fachowcy pokazują, jak rozwijać Twoją ideę przekształcając ją w biznes - Ty tylko skorzystaj.
Już można wziąć udział (bezpłatnie, w każdy wtorek i czwartek) w webinariach prowadzonych przez najlepszych ekspertów z zakresu prawa i praktyki.
Organizowana przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” to bezpłatny cykl 10 wideokonferencji online, które są przeprowadzane w okresie od 8 listopada do 8 grudnia 2022 r. Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie rodzimym przedsiębiorcom najnowszych rozwiązań i regulacji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Zagadnienia dotyczą kwestii prawnych, ważnych regulacji oraz nowych rozwiązań w danych obszarach tematycznych.

Nowy wehikuł dla biznesu: PSA


Cykl otworzyła we wtorek, 8 listopada wideokonferencja: Prosta spółka akcyjna - prosta forma prowadzenia działalności gospodarczej.
Jak wyjaśniał na wstępie Jan Drożdż, odpowiedzialny w Ministerstwie Rozwoju i Technologii za projekty legislacyjne, prosta spółka akcyjna (PSA) jest odpowiedzią na głosy z rynku wnoszące o stworzenie formy prawnej, która dawałaby możliwość prowadzenia przedsięwzięć innowacyjnych, zwłaszcza działających w obszarze nowoczesnych technologii.
Początkujący przedsiębiorcy, mający unikalny know-how i chcący otworzyć biznes, często napotykają barierę finansową w realizacji swoich dążeń. A właśnie to, co odróżnia PSA od spółki akcyjnej – której minimalny kapitał zakładowy wynosi 100 tys. zł – to kapitał akcyjny, na którego pokrycie wystarczy symboliczna złotówka.
Ponad wszelkie wątpliwości – prosta spółka akcyjna już jest wehikułem inwestycyjnym, z którego korzystają nie tylko start-upy, co potwierdziła rozmowa współtwórców projektu, wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki prawa, którzy mają bieżącą wiedzę z rynku m.in. na temat funkcjonowania PSA w praktyce. Podczas drugiej części wideokonferencji, czyli dyskusji moderowanej przez dziennikarkę Justynę Dżbik-Kluge, rozmówcy wyjaśniali, na czym w praktyce polegają przewagi PSA nad innymi formami prawnymi działalności gospodarczej. Moderatorka, w imieniu przedsiębiorców, pytała również ekspertów o słabe strony prostej spółki akcyjnej.
Eksperci: dr Katarzyna Reszczyk-Król, dr Michał Przychoda oraz Patryk Ryszewski, przypomnieli, że prace nad PSA trwały pięć lat, a autorzy projektu wykorzystali najlepsze doświadczenia obrotu prawnego – od USA po Słowację. Proste spółki akcyjne można zakładać w Polsce od 1 lipca 2021 r. i w niespełna półtora roku powstało ich ponad 1,2 tys. – po wielokroć więcej niż w pierwszym okresie funkcjonowania we Francji czy Słowacji gdzie ta forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej została przyjęta przez biznes.
Nic dziwnego, Prostą Spółkę Akcyjną można założyć zarówno jednoosobowo, jak i z kilkoma osobami. Nie jest do tego konieczne prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Zamiast pieniędzy można wnieść i zamienić na akcje własną pracę. Rejestracja PSA jest nieskomplikowana i może zostać zrealizowana nawet w ciągu 24 godzin, przez Internet, w wielu przypadkach bez udziału notariusza i omijając wiele kosztów.
W trakcie trwania wideokonferencji można było zadawać pytania, a po jej zakończeniu eksperci byli dostępni pod telefonami, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem.

Zyskowne zielone inwestycje


Gospodarka obiegu zamkniętego. Odsłaniamy tajniki inwestowania w zielone technologie – to tytuł drugiej wideokonferencji, która odbyła się 10 listopada. Zielony ład w gospodarce, który dla zatrzymania procesu ocieplania klimatu zaprowadza Unia Europejska, a więc i Polska, stawia przed wszystkimi firmami zadanie całkowitej zmiany zasad działania – z prostego korzystania z surowców i zasobów do modelu gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).Na czym on polega oraz jak powinny go wdrożyć firmy, na początku wideo konferencji wyjaśniła dr hab. Joanna Kulczycka, prodziekan w Akademii Górniczo-Hutniczej i szefowa Zakładu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w PAN. Pokazała ona przede wszystkim, iż fundamentalnym błędem jest utożsamianie gospodarki obiegu zamkniętego z ochroną środowiska. Wyjaśniła, że GOZ to gospodarka zasobami i poszukiwanie modeli biznesowych „win-win”, a więc takich, które jednocześnie są korzystne dla środowiska, opłacalne ekonomicznie, jak i akceptowalne społecznie.
Co mocno podkreśliła w dyskusji dr inż. Agnieszka Sznyk z Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju – trzeba też być świadomym, że w perspektywie kilku najbliższych lat GOZ nie będzie miała alternatywy, ponieważ prawo będzie nakładało na każdego producenta odpowiedzialność za cały cykl życia produktu, łącznie z zagospodarowaniem go, gdy stanie się odpadem. Podkreśliła, że GOZ to optymalizacja dostępnych zasobów. Podobnego zdania byli eksperci, w gronie których poza dr. hab. Joanną Kulczycką znaleźli się Tomasz Szuba - Grupa Venturis HoReCa, Łukasz Sosnowski - goz.world i Maja Wasilewska z PARP.
Maja Wasilewska podkreśliła, jak ważne we wdrażaniu GOZ są działania wspierające, nie tylko finansowe, ale również doradcze, audytowe, upowszechniające i prezentujące dobre praktyki, a także inicjatywy edukacyjne. Wskazała na szczególną rolę rozwiązań systemowych w tym zakresie, ale też aktywność Instytucji działających na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności. Istotnym elementem w procesie rozwoju GOZ jest współpraca, która powinna przynosić korzyść wszystkim interesariuszom, a budowanie łańcucha dostaw i wartości powinno być nieodłącznym elementem myślenia o nowoczesnym biznesie. Eksperci odpowiadali też na pytania przedsiębiorców – i na bieżąco, i podczas dyżurów telefonicznych, które tradycyjnie odbywały się po zakończeniu wideokonferencji.

Co dalej


W bieżącym tygodniu odbędą się kolejne dwa spotkania: „Zakłócenia łańcuchów dostaw w Polsce po agresji Rosji na Ukrainę. Aktualne wyzwania i zagrożenia dla firm” – 15 listopada oraz „Jak z sukcesem przekazać firmę następcom? Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstw osób fizycznych” – 17 listopada.

Wszystkie wideokonferencje będzie można obejrzeć pod linkiem: parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. W trakcie wydarzenia można zadawać pytania i jest organizowany dyżur eksperta.

Materiał informacyjny PARP
Obrazek w tresci