Razem ze śmieciami wywiozą nasze oszczędności. Radni Olsztyna podniosą opłaty za wywóz odpadów?

2022-11-14 10:15:33(ost. akt: 2022-11-14 11:03:53)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

"Podwyżka" to słowo, które o zawrót głowy przyprawia nie tylko mieszkańców Olsztyna, ale też całej Polski czy nawet Europy. W górę poszły już stawki za nieruchomości i odholowanie pojazdów. Tym razem radni poddadzą pod głosowanie projekt uchwały zwiększającej opłatę za wywóz śmieci.
Jak grom z jasnego nieba na mieszkańców Olsztyna spadła znaczna podwyżka podatku od nieruchomości. Pewną barierą dla samorządów jest ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 1991 roku, która z jednej strony nakłada obowiązek ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, z drugiej strony jednak nie mogą one przekroczyć stawek maksymalnych określonych na dany rok podatkowy przed właściwego ministra ds. finansów publicznych.

Gmina Olsztyn w tym roku zdecydowała się na wprowadzenie maksymalnych stawek określonych w ustawie. Największy wzrost dotyczy podatku płaconego od prowadzenia działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. To wzrost z 25,74 zł za 1 m kw. do 28,78 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej.

Podatek płacony od nieruchomości pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych wyniesie 5,79 zł od 1 ha powierzchni, obecnie jest to stawka w wysokości 5,17 zł. Z kolei podatek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków wzrośnie do 1,16 zł od 1 m kw. powierzchni z 1,03 zł obowiązującego w bieżącym roku. Miasto szacuje, że z tego tytułu gmina wzbogaci się na kwotę prawie 11,5 mln zł.

Głębiej do portfela będą musieli zajrzeć kierowcy, którzy nieprawidłowo parkują swoje pojazdy, oraz użytkownicy hulajnóg elektrycznych, którzy pozostawiają je niezgodnie z zasadami. Przypomnijmy, że opcja odholowania hulajnogi elektrycznej została wprowadzona dopiero od początku 2022 roku. Strażnicy miejscy mogą obciążyć kosztami operatora sprzętu, który może je przenieść na ostatniego użytkownika danego pojazdu. Doba pobytu samochodu na strzeżonym parkingu będzie kosztować 47 zł, natomiast hulajnogi elektrycznej 24 zł.

Razem ze śmieciami wywiozą nasze oszczędności?


Przyszłoroczne stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą jednym z tematów zbliżającej się sesji olsztyńskiej Rady Miasta. Gotowy jest już projekt uchwały, określający sugerowane opłaty.

Od kwietnia 2021 roku w Olsztynie opłaty naliczane są w zależności od ilości zużytej wody. Poprzednia zmiana stawek za odbiór odpadów weszła w życie w kwietniu tego roku.

Pobierane w tym roku opłaty pozwoliły w znakomitej większości sfinansować obsługę systemu - m.in. odbiór, odzysk i unieszkodliwienie śmieci oraz utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. W następnym roku te koszta będą jednak większe szczególnie ze względu na wyższe ceny paliwa czy rosnącą płacę minimalną.

— Podmioty świadczące te usługi na rzecz olsztynian zapowiedziały złożenie wniosków o waloryzację swoich wynagrodzeń — informuje dyrektor wydziału środowiska Urzędu Miasta Olsztyna, Ewa Łukasik-Błażejewicz — Szacuje się wzrost kosztów odbioru odpadów i prowadzenia PSZOK o ok. 10 proc. W związku z tym określiliśmy, że funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w następnym roku będzie nas kosztować niemal 58,3 mln złotych.

Na podstawie tych szacunków oraz prognozowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zużycia wody na poziomie niemal 5,25 mln m3 ustalono, że stawki, jakie powinny obowiązywać w następnym roku to 11,1 zł za 1m3 zużytej wody. To więcej o 1,4 zł, niż dotychczas.

Proporcjonalnie wzrośnie opłata podwyższona w przypadku nieruchomości, których mieszkańcy nie dopełniają obowiązku selektywnej zbiórki odpadów (33,3 zł - trzykrotność stawki podstawowej). Zmianie ulegną też stawki za pojemniki na odpady resztkowe. Natomiast w dotychczasowej wysokości pozostaną stawki za worki do segregacji odpadów.

Co ważne - wzrosną kwoty zwolnień opłat za odbiór odpadów. W przypadku rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, zwolnienie ma wynosić 7 zł miesięcznie za każdą osobę. Natomiast dla właścicieli nieruchomości zabudowy jednorodzinnej kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych - 0,60 zł za m3 zużytej wody.

Najbliższa sesja olsztyńskiej Rady Miasta jest zaplanowana na 29 listopada (wtorek).