Synergia nauki i biznesu - dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska | KONGRES PRZYSZŁOŚCI | 24.11.2022

2022-11-10 19:58:22(ost. akt: 2022-11-10 19:59:22)
Panel dyskusyjny ”Synergia nauki i biznesu” to przestrzeń rozmowy nt. budowania i rozwijania relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kluczowych wyzwań w działalności uczelni oraz potencjału synergii w relacjach nauki i biznesu. Jego uczestniczką będzie dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof.UWM. Zapraszamy!

Dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof.UWM — pracownik naukowy UWM, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, kierownik Katedry Rynku i Konsumpcji. Chętnie współpracuje z przedsiębiorcami, angażuje się w scalanie światów nauki i biznesu, wierzy w użyteczną stronę nauki. Cenią ją zarówno środowisko naukowe, jak i biznesowe, a sympatią obdarzają studenci. W swojej pracy naukowej zajmuje się problematyką zachowań konsumenta oraz różnymi aspektami funkcjonowania rynku żywnościowego. Jest autorką lub współautorką ponad stu trzydziestu oryginalnych publikacji naukowych. Odbyła kilka staży i pobytów naukowych na uniwersytetach, m.in. w USA, Niemczech, Hiszpanii, Słowacji, Ukrainie. Uczestniczka szeregu programów finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych w roli wykładowcy, konsultanta i opiekuna naukowego. Działalność popularyzatorska obejmuje również współpracę z samorządem i jednostkami otoczenia biznesu.