Czy na Warmii i Mazurach mieszka Rodzina Roku 2022?

2022-11-13 16:00:00(ost. akt: 2022-11-10 15:10:45)

Autor zdjęcia: rodzianaroku.eu

Szczęście rodzinne jest największą wartością według 80 procent osób przebadanych przez CBOS. W ślad za tym Fundacja „Być Bardziej” uruchamia nowy konkurs, skierowany właśnie do rodzin. Chce w ten sposób wzmacniać więzi rodzinne.
Wokół nas
Idea konkursu organizowanego po raz pierwszy zawiera się w jednym zdaniu: „Rodzina stanowi podstawową i najważniejszą formę życia społecznego”. Konkurs jest skierowany do rodzin z dziećmi oraz polega na nagraniu filmu krótkometrażowego pokazującego w sposób pozytywny życie rodzinne i związanego tematycznie z hasłem: „Moja rodzina – czas wolny spędzamy razem”. Przez rodzinę z dziećmi organizatorzy rozumieją rodziców (lub opiekunów prawnych) i dzieci zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym.

Regulamin konkursu można znaleźć na stronie rodzinaroku.pl. Jest on częścią większej kampanii, prowadzonej przez Fundację „Być Bardziej”. Powstała ona dziesięć lat temu. Wśród znanych programów, które realizowała w tym czasie, były: „Nakarm głodnego. Szczęśliwe dziecko z pełnym brzuszkiem” i aż 8 edycji ogólnopolskiego programu społecznego „Dzwonek na obiad”. „Naszym celem jest propagowanie postawy dobroczynnej, kształtowanie ludzkich postaw i praw, w oparciu o wartości i normy ogólnoludzkie, ale przede wszystkim pomoc polskiej rodzinie” – czytamy na stronie Fundacji. A jej prezes, ks. Andrzej Sikorski, zaznacza w rozmowie z nami, że dla mieszkańców Warmii i Mazur najważniejszymi wartościami są: dom, rodzina i patriotyzm.

– To świetnie wpisuje się w ideę naszej akcji. Niestety, rodziny z tego terenu są gorzej sytuowane niż te w pozostałej części kraju – dodaje. – Badania wskazują na istnienie tylko jednej zależności pomiędzy warunkami społeczno-ekonomicznymi a realizacją potrzeb i dotyczy to przede wszystkim potrzeb regularnego odżywiania – mowa o potrzebie zaspokajanej przez rodziców w mniejszym stopniu niż gdzie indziej. Ksiądz Andrzej Sikorski wskazuje na jeszcze jedną różnicę między rodzinami z naszego regionu, a tymi z innych regionów Polski. – To, co charakteryzuje rodziny z Warmii i Mazur, to mniejsza otwartość w wyrażaniu swoich poglądów, co można tłumaczyć rzadziej praktykowaną przynależnością do jakiejś wspólnoty religijnej małżonków.

Pokazują to badania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r.
Wyniki, które przytacza prezes Fundacji, to nie wszystko. To, co także wyróżnia nasze rodziny, to według księdza także pomoc skierowana ze strony wojewody warmińsko-mazurskiego.

– Nie opiera się ona tylko na programach rządowych, ale jest też priorytetem na szczeblu wojewódzkim. Widać, że są poszukiwane środki własne, by te rodziny wesprzeć, doinwestować, położyć nacisk na to, by mogły się rozwijać. Widać, że także programy rządowe są mocno na Warmii i Mazurach wykorzystywane – podkreśla ksiądz Sikorski i mówi, że ponad 100 tysięcy rodzin z naszego regionu objętych jest tą pomocą. – Ta nasza wiedza jako Fundacji opiera się na badaniach ośrodków naukowych. Musieliśmy wiedzieć, jak wygląda środowisko rodzinne w każdym z regionów, by móc ten konkurs zorganizować.

– Każdy na świecie potrzebuje bezwarunkowej miłości, bezpieczeństwa, szacunku i akceptacji – dodaje prezes Fundacji. – Ludzie szukają wszędzie tych samych wartości. Zarówno w słowach, jak i w czynach. Podkreślę więc, że w życiu rodzinnym nie liczy się liczba godzin spędzonych razem, a ich jakość. Stąd hasło konkursu „Czas wolny spędzamy razem”.

Konkurs „Rodzina Roku” rozpoczął się 22 października i potrwa do 25 grudnia. Składa się z etapu wojewódzkiego do 30 listopada (do tego terminu można nadsyłać filmy) i ogólnopolskiego od 7 grudnia do 20 grudnia 2022 r. Możliwość oddania głosu na film danej rodziny ma każdy. Czas głosowania w etapie wojewódzkim potrwa od 27 listopada do 6 grudnia 2022. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi do 30 stycznia 2023 r. Przewidziano atrakcyjne nagrody dla całych rodzin.

Komitet Honorowy kampanii tworzą: minister rodziny i polityki społecznej, minister edukacji i nauki, a także Ministerstwo Sportu i Turystyki. Do akcji dołączył się również wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki.


Praca konkursowa musi spełniać m.in. następujące wymagania: czas trwania filmu: od 5 sekund do 2 minut, może być wykonany w dowolnie wybranej konwencji, gatunku filmowym oraz technice, maksymalna wielkość pliku: 150 MB.