Chcą wzmacniać tradycje warmińskiej rodziny w Olsztynie i w Dywitach

2022-11-13 12:02:00(ost. akt: 2022-11-10 15:05:56)

Autor zdjęcia: pixabay

Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Grajta Grace” z Ługwałdu przyznano 70 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki na projekt „Warmińska rodzina – wczoraj i dziś”. Jego celem jest umacnianie więzi pokoleniowych, a także zwiększanie świadomości regionalnego folkloru.
Stowarzyszenie Kulturalne „Grajta Grace” zostało założone w Ługwałdzie. Jego członkami są osoby od wielu lat związane z różnego rodzaju działalnością na rzecz kultury, tradycji i folkloru Warmii i Mazur. W grupie tej znajdują się specjaliści od tradycyjnej muzyki i instrumentów, od starodawnych tańców i pieśni, obyczajów i zwyczajów, od regionalnych strojów i ubiorów, kulinariów czy rzemiosła.

— Jesteśmy już emerytami. Wydawałoby się, że mamy dużo czasu, jednak po założeniu stowarzyszenia okazało się, że jest go niewiele. Zajmujemy się folklorem Warmii. Chcemy go pokazać i oddzielić od regionu Mazur. Staramy się zajrzeć głęboko w korzenie Warmiaków — wyjaśnia Teresa Sidor ze stowarzyszenia „Grajta Grace”. — Działamy wielokierunkowo, ale cel mamy ściśle określony. Prowadzimy działalność kulturalną i oświatową, organizując tematyczne szkolenia, kursy, warsztaty, imprezy plenerowe, spektakle i koncerty, jarmarki, imprezy okolicznościowe i inne formy kształcące i integracyjne. Wydaliśmy także cztery książki, które opowiadają o folklorze muzycznym, pieśniach tradycyjnych, folklorze dziecięcym, a także strojach Warmiaków. Swoim działaniem obejmujemy wszystkie grupy wiekowe ze szczególnym naciskiem na dzieci i młodzież oraz osoby w starszym wieku i osoby niepełnosprawne — dodaje.

— Pierwszy projekt, jaki zrealizowaliśmy z dofinansowania Narodowego Centrum Kultury, to był półroczny kurs dla nauczycieli, wychowawców, instruktorów z całego województwa. Dwadzieścia osób przyjeżdżało do GOK-u w Dywitach na wykłady o folklorze naszego regionu. Kurs głęboko sięgał w historię tradycji tanecznej, śpiewaczej Warmiaków — informuje uczestniczka stowarzyszenia.

Teraz Stowarzyszenie Kulturalne „Grajta Grace” otrzymało dofinansowanie z programu pn. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”, ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki na projekt „Warmińska rodzina – wczoraj i dziś”. To kwota w wysokości 70 tys. zł.

— Położyliśmy nacisk na pokazanie warmińskiej rodziny, uwzględniając zwyczaje, które obowiązywały kiedyś, w zestawieniu z teraźniejszą rodziną. Chcemy wskazać na osiedlanie się i zakładanie rodziny w zupełnie w innych warunkach. Zestawimy to z opowieścią o obecnej rodzinie wielopokoleniowej — wyjaśnia Teresa Sidor. — W ramach projektu do końca roku zrealizujemy cykl zajęć animacyjno-edukacyjnych dla dzieci, którego celem jest wzmacnianie więzi rodzinnych, pokoleniowych, patriotycznych, umacnianie tożsamości regionalnej i lokalnej w oparciu o działania inspirowane literaturą, rodzinnymi zwyczajami oraz tradycyjnymi pieśniami, muzyką i tańcem. W naszym stowarzyszeniu po raz pierwszy mamy do czynienia z tak różnorodnymi działaniami.

Zadania projektu realizowane będą przede wszystkim w Olsztynie i w Dywitach, a wśród nich pojawią się takie działania jak:
- rodzinne czytanie warmińskich bajek, czyli literatura łączy pokolenia;
- wspomnienia i opowieści o najsłynniejszych warmińskich rodzinach;
- wspomnienia - jak to dawniej na Warmii bywało, czyli o spotkaniach ludzi;
- warsztaty muzyczne i rękodzieła - haftu;
- zajęcia wokalne, taneczne oraz kulinarne;
- zawody sportowe, konkurs plastyczny i fotograficzny;
- rodzinne podróże po warmińskiej ziemi, wycieczka do Olsztyna i zwiedzanie skansenu;
- wiejski jesienny piknik oraz Międzypokoleniowa Konferencja Ludowa „Rodzinne spotkania z kulturą warmińską”.
Odbędą się też koncerty pieśni patriotycznej, pieśni ludowej, muzyki tradycyjnej w wykonaniu dziecięcej orkiestry smyczkowej oraz jasełka.

— Projekt skierowany jest przede wszystkim do dzieci. Chodzi o to, aby poznały dawne warmińskie rodziny, a także rolę dziecka w nich — mówi Teresa Sidor.

Udział w projekcie wezmą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie i Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie, uczniowie olsztyńskich szkół podstawowych nr 5, 13 i 1 oraz członkowie scholi „Perełki wiary” działającej przy kościele świętego Józefa w Olsztynie.

Do prowadzenia zajęć, kursów, warsztatów zaproszona została profesjonalna i doświadczona kadra. Stowarzyszenie kulturalne w Olsztynie współpracuje z Pałacem Młodzieży, natomiast w Dywitach z Gminnym Ośrodkiem Kultury.

— Współpracuje z nami, jest naszym członkiem, a także napisała program do projektu Małgorzata Dzundza Dębska, która jest nauczycielką w szkole nr 9. Nasze działania ze stowarzyszenie wprowadziła do szkół w Olsztynie. Jest to korzystne zarówno dla rozwoju dzieci, jak i rozwoju naszego stowarzyszenia — informuje Sidor.

Stowarzyszeniu kulturalnemu zależy głównie na rozwijaniu i pomnażaniu dorobku polskiej kultury narodowej, a także na edukacji, wychowaniu i promocji oraz zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych