Komunikacja strategiczna w dobie kryzysu (ów) - mł. bryg. Rafał Melnyk

2022-11-09 20:54:12(ost. akt: 2022-11-09 20:55:38)
Poczucie bezpieczeństwa jednostki to filar komunikacji strategicznej, a także kryzysowej. Ich wspólnym mianownikiem jest komunikacja bezpieczeństwa. Przy czym, błędem byłoby utożsamianie jej jedynie z komunikacją interpersonalną. Uwzględnienia wymaga także komunikacja masowa. Niezależnie od kontekstu zagrożenia, kluczowe w ‘komunikacji bezpieczeństwa’ będą czynniki i proces wspomagające zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Opowie o nich mł. bryg. Rafał Melnyk - zastępca naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży pożarnej w Olsztynie będzie uczestnikiem panelu dyskusyjnego nt. komunikacji kryzysowej.


Mł. bryg. Rafał Melnyk – obecnie zastępca naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. W latach 2016 - 2022 pełnił dodatkową funkcję oficera prasowego Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Kilka lat służył w Stanowisku Kierowania Komendanta Wojewódzkiego, gdzie miał stały kontakt z podległymi stanowiskami kierowania PSP województwa oraz stanowiskiem kierowania komendanta głównego. Działalność operacyjna to jego podstawowe zajęcie od początku służby, którą zaczął w Komendzie Powiatowej PSP w Żyrardowie w 2002 r. Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak odbył w JRG 8 w Warszawie. Następnie w szkole podoficerskiej w Bydgoszczy ukończył kurs podoficerski otrzymując stopień sekcyjnego. W międzyczasie uzyskał tytuł inżyniera na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. W 2006 roku przeniósł się służbowo do Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie, gdzie pełnił służbę na stanowisku ratownika a później dyżurnego operacyjnego powiatu olsztyńskiego. W 2007 roku, będąc już pracownikiem Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, rozpoczął naukę w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł technika pożarnictwa i stopień młodszego aspiranta. W trakcie studiów magisterskich w Szkole Głównej Służby Pożarniczej uzyskał pierwszy stopień oficerski młodszego kapitana. Prywatnie mąż i ojciec dwóch synów.