Gmina Kętrzyn jako pierwsza postawiła na „Ciepłe Mieszkanie”

2022-11-06 16:20:00(ost. akt: 2022-11-06 11:49:54)

Autor zdjęcia: źródło: FB Gmina Kętrzyn

„Ciepłe Mieszkanie” jest uzupełnieniem programu „Czyste Powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego adresatem są mieszkańcy budynków wielorodzinnych nie posiadających centralnego ogrzewania, a korzystających z indywidualnych źródeł ciepła na paliwa stałe.
Celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej.

Dzięki temu mieszkańcy będą mogli wymienić tzw. kopciuchy na ogrzewanie gazowe, pellet drzewny, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła. Możliwe będzie również pokrycie kosztów podłączenia mieszkania do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Program przewiduje tez rekompensatę z tytułu wymiany okien i drzwi, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz wymianę wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Gmina Kętrzyn jest pierwszym samorządem na Warmii i Mazurach, który podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Dzięki temu do gminnej kasy na zasadzie promesy trafi 7,3 mln złotych. — Według naszych szacunków na terenie naszej gminy programem zostanie objętych 350 lokali mieszkalnych — mówi Paweł Bobrowski, wójt Gminy Kętrzyn.

Jak podkreśla, do tej pory z podobnych udogodnień mogli korzystać tylko mieszkańcy budynków jednorodzinnych w ramach programu „Czyste Powietrze”.
W jaki sposób działa program „Ciepłe Mieszkanie”? Gminy we własnym zakresie określają terminy składania wniosków od mieszkańców. Stosowne ogłoszenia mają się pojawiać na stronach internetowych samorządów. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Wysokość dotacji na mieszkanie wyniesie w zależności od dochodu od 15 do ponad 37 tys. złotych.

— W dzisiejszych, niełatwych czasach każdy pieniądz jest ważny. Mam nadzieję, że to będzie znaczna pomoc dla mieszkańców w wymianie źródła ciepła, szczególnie w dobie kryzysu energetycznego — dodaje Bobrowski.

Jako drugi do programu przystąpił Olsztynek, który zgodnie z umową otrzyma kwotę ok. 2 mln złotych. Już niedługo tych samorządów może być więcej. 27 października w Kętrzynie odbyło się spotkanie szkoleniowe, w którym wzięło udział ponad 30 samorządowców z całego regionu.

Wojciech Caruk