Sejm wznowił obrady. W bloku głosowań jest m.in. wniosek Senatu o odrzucenie ustawy wydłużającej kadencję samorządów.

2022-11-04 10:43:28(ost. akt: 2022-11-04 10:43:42)

Autor zdjęcia: PAP

Sejm w piątek po godz. 9 wznowił obrady. Posłowie zajmą się projektem ustawy, który zmienia podporządkowanie Funduszu Edukacji Finansowej, oraz projektem ws. utworzenia Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA.
W ostatnim dniu obrad posłowie zajmą się sprawozdaniem komisji o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Fundusz Edukacji Finansowej został powołany w celu zwiększenia świadomości finansowej Polaków. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, środkami Funduszu dysponuje Rzecznik Finansowy, na wniosek Rady Edukacji Finansowej.

Według projektu zmian Fundusz stanie się państwowym funduszem celowym, a jego dysponentem będzie minister finansów. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, zmiana pozwoli na efektywne wykorzystanie środków FEF na działania z zakresu edukacji finansowej, co przyczyni się do zwiększenia kompetencji finansowych społeczeństwa.

Sejm zajmie się także rządowym projektem zmian w ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt rozszerza katalog działań i poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Posłowie zajmą się także projektem uchwały w sprawie upamiętnienia profesora Stanisława Fijałkowskiego w 100. rocznicę urodzin.

W porządku jest też pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt dotyczy utworzenia podmiotu prowadzącego badania naukowe i prace rozwojowe w powiązaniu z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, działającego w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych i specyfiki służby funkcjonariuszy służb mundurowych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. PIM powstanie w drodze przekształcenia istniejącego obecnie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

Na początku piątkowych obrad zaplanowane są zapytania poselskie oraz informacja bieżąca. Ta ostatnia dotyczy działań rządu podejmowanych na rzecz pieczy zastępczej.

Wieczorem zaplanowane są głosowania, m.in. nad wnioskiem Senatu o odrzucenie ustawy o wysłużeniu kadencji samorządów do wiosny 2024 roku. Sejmowa komisja rekomenduje odrzucenie stanowiska Senatu. Niewykluczone, że do głosowań dodana zostanie nowela Prawa oświatowego, zwana "lex Czarnek 2.0". (PAP)